www.spargalkes.lt

Vamzdinio korpusinio šilumokaičio projektavimas

ĮVADAS

Cheminėje technologijoje apdorojamas medžiagas dažnai reikia šildyti. Šios medžiagos gali būti įvairios agregatinės būsenos (kietos, skystos, dujinės). Šildoma specialiuose prietaisuose, vadinamuose šilumokaičiais. Šilumokaičiai - tai tokie aparatai, kuriuose šiluma iš vienos medžiagos perduodama kitai. Ta medžiaga, kuri atiduoda šilumą, vadinama šildančiuoju agentu, o ta, kuri perima šilumą, - šildomuoju agentu. Jeigu šilumokaičio paskirtis šildyti medžiagą, tai jis vadinamas šildytuvu, jeigu  išgarinti, - garintuvu, jeigu kondensuoti, - kondensatoriumi ir t.t. Tokį šilumokaitį, kuriame agentai vienas kitą liečia, priimta vadinti maišymosi šilumokaičiu. Jeigu agentai atskirti sienele, toks šilumokaitis vadinamas paviršiniu. Tas paviršius, pro kurį iš šildančiojo agento perduodama šiluma šildomajam, vadinamas aparato šildomuoju paviršiumi. Jeigu šilumokaita tarp agentų ir sienelės vyksta per savus atskirus paviršius, tai toks šilumokaitis vadinamas rekuperaciniu. Tuo atveju, kai tą patį paviršių pakaitomis apiplauna tai šildantysis, tai šildomasis agentas, turėsime regeneracinį šilumokaitį. Agentas gali būti šildomas garais, aukštos temperatūros skysčiais, karštomis dujomis, elektros srove.

Korpusiniai šildytuvai yra plačiausiai naudojami. Tai vamzdžių pluoštas suvirintame iš geležies lakštų cilindriniame korpuse. Tai vamzdžių galai įtvirtinti į rėtines plokštes. Jeigu didesnis temperatūrų skirtumas ir ilgesni šildytuvai, reikia arba korpuse įrengti kompensatorių, arba pastoviai įtvirtinti tik vieną rėtinę plokštę, arba panaudoti lenktus vamzdžius. Šio tipo šildytuvai gali būti statomi vertikaliai, arba horizontaliai. Kad greičiau tekėtų agentai, ertmėje tarp vamzdžių daromos pertvaros. Korpusiniuose šildytuvuose naudojami įvairūs agentai ir įvarūs slėgiai. Korpusiniai šildytuvai yra kompaktiški, jiems reikia mažo metalo, patogu išvalyti vamzdžius iš vidaus, dėl to jie plačiai naudojami cheminėje technologijoje. Trūkumai tokie, sunku išvystyti didelius agentų tekėjimo greičius, nepatogu vamzdžius valyti iš išorės, sunku gamint juos iš tų metalų, kurie sunkiai valcuojami arba suvirinami.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a08d1028d2f3889e9be9254ddcf20db8.zip)Vamzdinio korpusinio šilumokaičio projektavimas162 Kb6
Neteisinga

 
Chemija Vamzdinio korpusinio šilumokaičio projektavimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt