www.spargalkes.lt

Olimpiadiniai uždaviniai

1.    Deginant tam tikrą pirito svėrinį, jo masė sumažėjo 20 %. Kokia susidariusio mišinio masės sudėtis % ?
(Ats.: 50 % FeS2 ; 50 % Fe2O3 )

2.    Katininant ore cinko ir bevandenio cinko nitrato mišinį jo masė nepasikeit. Kokia mišinio procentinė sudėtis?
(Ats.: 29,6 % ir 70,4 % )

3.    20 l talpos balionas pripildytas O2 dujų 20o C temp. ir 100 amt. Slėgyje. Koks tūris acetileno, išmatuoto n. s. gali sudegti su šiuo deguonies kiekiu?
(Ats.: 745 l)

4.    Į KMnO4 tirpalą leidome dujas, kurios išsiskyrė veikiant sieros rūgštimi natrio hidrosulfitą. Gautas tirpalas paveiktas BaCl2 tirpalu. Iškrito 116,5 g nuosėdų. Kiek g NaHSO3 sunaudota?
(Ats.: 52g)

5.    3,2 g metalo oksido redukcijai sunaudota 1,344 l. H2. Tirpinant gautą  metalą druskos rūgštyje išsiskiria 0,986 l. H2. Nustatykite, koks tai metalas?
(Ats.: Fe)

6.    Kaitinant 80 g trivalenčio elemento sulfato gaunamas jo oksidas kurio masė 24 g. mažesnė už molinę elemento masę. Nustatykite, koks tai elementas?
(Ats.: Fe)

7.    Kalio nitrato 63 % tirpalo tankis 80o C temperatūroje yra 1,23 kg/l atšaldžius jį iki 25o C iš 1 litro tirpalo išsikristalina 600 g. druskos. Kiek druskos lieka tirpale 25o C?
(Ats.: 174,9 g)

8.    Pradinis CO ir H2O garų koncentracijos lygis 0,08 mol/l. Paskaičiuokite pusiausvyrines CO, H2O ir H2 koncentracijas, pusiausvyros konstantą sistemoje.
CO+H2O  CO2+H2
jei pusiausvyrinė CO2 konc. tapo lygi 0,05 mol/l.
(Ats.: 0,03 mol/l; 0,03 mol/l; 0,05 mol/l; K=2,78)

9.    Iškaitinus aliuminio ir geležies nuodegų mišinį be oro, liko medžiagų, kurias tirpinant šarme, išsiskyrė 6,72 l. dujų (n.s.). Tirpinant tiek pat šių medžiagų druskos rūgštyje, išsiskyrė 26,88 l dujų. Kokia pradinio mišinio sudėtis ir kiek g. aliuminio ir geležies nuodegų sureagavo?
(Ats.: 27 g; 69,6 g)

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (b165b784756421764f106c8e4a0a1cfa.zip)Olimpiadiniai uždaviniai9 Kb5
Neteisinga

 
Chemija Olimpiadiniai uždaviniai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt