www.spargalkes.lt

Užterštas dangus

Mūsų pačių pasigaminti nuodingi debesys jau telkiasi virš trečdalio Lietuvos teritorijos. Juose daugiausia sieros junginių. Deginant akmens anglis, mazutą, į atmosferą plaukte plaukia sieros dioksidas. Vidutiniškai vienam mūsų šalies europiečiui tenka 125kg šių nuodų. Ant mūsų galvų iškrinta dar daugiau. Siera ne vienintelis aplinką nuodijantis produktas. Į atmosferą iš  energetikos šaltinių dosniai srūva azoto oksidai, sunkieji metalai, chloro ir fluoro junginiai. Mūsų atmosfera sklinda įvairiausios sudėties kenksmingų kokteilių, kuriuos priversti kiekvieną akimirką gurkšnoti visi žemės organizmai.

Į atmosferą iš teršimo šaltinių plūsta daugiausia rūgščios kancorogeninės medžiagos. Ima lyti vis rūgštesni lietūs. Vakariniuose šalies rajonuose krituliai būna rūgščiausi. Toliau į rytinius rajonus padėtis geresnė. Tai aiškus įrodymas, kad užnuodyti krituliai mus pasiekia iš vakarų. Vyraujantys vėjai didžiumą Vakarų Europos pramonės pasėtų teršalų nuneša į Skandinavijos kraštus. Tačiau jų debesys aplanko ir Pabaltiją. Lietuva dėl savo geografinės padėties importiniais teršalais  apdovanojama dosniausiai. Kasmet lietaus rūgštingumas didėja. Lietuvos oras šiuomet užterštas panašiai kaip ir kituose Europos kraštuose. Mūsų meteorologinės sąlygos labai panašios. Kas gali garantuoti, kad rūgštūs lietūs nepradės juodžiausios pjūties mūsų miške, kad vietoj nacionalinio pasididžiavimo – pušynų ir eglynų, kurie dar sudaro apie 70% vis respublikos miškų, - teliks tik skurdūs lapuotynai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (be6e03696837e27f181a9cd34c008572.zip)Užterštas dangus8 Kb0
Neteisinga

 
Chemija Užterštas dangus
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt