www.spargalkes.lt

Bioorganinės chemijos kurso programa

1. Organinių junginių struktūros ir reaktingumo teoriniai pagrindai
1.1.Organinių junginių klasifikavimas pagal anglies atomų grandinės tipą. Alkanai, alkenai, cikloalkanai, arenai, heterociklai [1] 14-16, [9] 13-16.
1.2.Organinių junginių klasifikavimas pagal funkcines grupes. Pagrindiniai angliavandenilių funkciniai dariniai: alkoholiai ir fenoliai, eteriai, tioliai, sulfidai, aldehidai ir ketonai, karboksirūgštys, aminai [1] 16-17, [9] 17-18.
1.3.Organinių junginių nomenklatūra [8] 51-61, [9] 18-25, [9] 63-66.

1.4.Atomų tarpusavio sąveika molekulėje. Elektroniniai indukcijos ir mezomerijos efektai. Elektronų donorai ir akceptoriai [1] 21-34, [3] 14-20; [9] 63-66.
1.4. Organinių molekulių erdvinė struktūra ir izomerijos rūšys
1.4.1. Struktūrinė izomerija (anglies atomų grandinės, daugiagubojo ryšio arba funkcinės grupės padėties bei funkcinių grupių izomerija, tautomerija) [1] 41, 59, 281; [3] 42-43, [9] 26-27.
1.4.2. Stereoizomerija
1.4.2.1. Atvirų grandinių junginių konformacijos. Konformerai [1] 46-49, [3] 31-35, [9] 28-30.
1.4.2.2. Cikloheksano konformacijos (kėdės, valties). Ašinės ir ekvatorinės padėtys [1] 100-101, [3] 37-40, [9] 31-32.
1.4.2.3. Molekulių simetrija, enantiomerai ir diastereomerai, santykinė ir absoliučioji konfigūracija, racematų skaidymas [3] 43-58, [9] 33-40.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d8d6dd3eb87a04a45460dd86e15ab9f8.zip)Bioorganinės chemijos kurso programa1600 Kb13
Neteisinga

 
Chemija Bioorganinės chemijos kurso programa
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt