www.spargalkes.lt

Laboratorinis vandens tyrimas

Cheminėje pramonėje vanduo naudojamas tirpinimo, distiliavimo, šaldymo bei šildymo procese ir kaip žaliava vandenilio, rūgščių bei šarmų gamybai.

Pagrindinis pramonėje naudojamo vandens kokybės rodiklis yra jo kietumas. Vandens kietumas priklauso nuo jame ištirpusių kalcio bei magnio druskų ir yra skirstomas į laikinąjį, pastovųjį ir bendrąjį kietumą.

Laikinąjį vandens kietumą sudaro jame ištirpę kalcio ir magnio hidrokarbonatai: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Virinant vandenį, hidrokarbonatai skyla ir virsta netirpiais kalcio ir magnio karbonatais, kurie iškrinta nuosėdomis.

Pastovųjį kietumą sudaro kalcio ir magnio chloridai, sulfatai, nitratai. Virinant vandenį, šių druskų pašalinti negalima, todėl šiam tikslui yra naudojami cheminiai bei jonitiniai vandens minkštinimo būdai. Vandens kietumas yra matuojamas kalcio ir magnio jonų mg-ekv/dm3. Vanduo laikomas kietu, kai bendrasis kietumas yra lygus arba didesnis kaip 6 mg-ekv/dm3.

Naudojant gamyboje kietą vandenį, vamzdžių ir aparatų sienelės pasidengia sukietėjusiomis nuosėdomis, kurias sunku pašalinti. Kietas vanduo yra blogas tirpiklis, todėl negalima jo naudoti tirpinimo bei absorbcijos procesuose. Dėl šių priežasčių pramonėje naudojamas vanduo yra minkštinamas. Labiausiai paplitę yra cheminiai ir jonitiniai vandens minkštinimo būdai.

Cheminiais būdais minkštinant vandenį, į jį pridedama tokių reagentų, kurie kalcio ir magnio jonus suriša į netirpius junginius. Šiam tikslui yra naudojamos gesintos kalkės, soda, natrio fosfatas ir šarmai. Pramonėje labiausiai paplitęs kalkių – sodos minkštinimo būdas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (df1bb0ccb787d7e0851da09871a145f3.zip)Laboratorinis vandens tyrimas4 Kb0
Neteisinga

 
Chemija Laboratorinis vandens tyrimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt