www.spargalkes.lt

Mainų reakcijų vykimo sąlygos

Mainų reakcijų vykimo sąlygos. Reakcijos vyksta iki galo trim atvejais: a. kai susidaro mažai oksiduojanti medžiaga (pvz. H2O) b. kai susidaro netirpi medžiaga (netirpus hoidroksidas, netirpi druska) c. kai išsiskiria dujos. Medžiagos, kurios išlydytos arba ištirpintos sudaro jonus, vadinamos elektrolitais. Jų tirpalai ir lydalai yra laidūs elektros srovei. Skirstomi  į stipriuosius ir silpnuosius. Stiprieji - visiškai disocijuoja (ką tei reškia) į jonus. Stipriųjų klasei priklauso druskos, šarminių ir šarminių žemės metalų hidroksidai bei stirpios rūgštys. Silpnieji - menkai jonizuojasi. Medžiagos, kurios nei tirpaluose nei lydaluose nesidaro jonų, vadinamos neelektrolitais.

Amfoteriniai. Kadangi didėjant atominiam skaičiui periodose, elementų metališkosios ir nemetališkosios savybės kinta ne staigiai, o palengva, kiekviename periode yra elementų, kurie sudaro junginius, būdingus ir metalams, ir nemetalams. Bet apie ką aš čia? Tokie elementai vadinami amfoteriniais elementais, jie dažniausiai būna prie kažkokios įstrižainės skiriančios metalus nuo nemetalų.

Rūgštys yra molekuliniai junginiai. Juose yra vandenilis ir vadinamoji rūgšties liekana. Rūgštys, kurios jonizuojasi silpnai, vadinamos silpnosiomis. Silpnų rūgščių jonizacija yra grįžtamasis procesas. Stipr. rūgštys. Svarbiausios iš stiprių rūgščių yra druskos, sieros ir azoto rūgštys. Jos turi daug bendrų savybių. Tirpaluose jos visiškai jonizuojasi, nejonizuotų molekulių jų tirpaluose praktiškai nėra. Stpriosios rūgštys reaguoja su metalų oksidais, hidroksidais, kai kuriomis druskomis. Dauguma rūgščių reaguoja su laisvaisais metalais.

Druskos. Didelė dalis druskų kaitinamos skyla. Druskų patvarumas priklauso nuo metalo aktyvumo ir nuo anijono prigimties. Chloridai yra termiškai atsparūs. Sulfatai gana atsparūs kaitrai. Visi nitratai skyla. Dauguma karbonatų neatsparūs kaitrai. Oksidais vadinami cheminiai elementai, sudaryti iš deguonies ir dar vieno elemento. Oksidus skirstome į bazinius, rūgštinius, amfoterinius, indiferentinius. Amfoteriniai oksidai - tai dvejopos prigimties oksidai. Jiems būdingos rūgštinių ir bazinių oksidų savybės. Amfoteriškumu pasižyminčius oksidus sudaro elementai, periodinėje lentelėje esantys metalų ir nemetalų sandūroje.

Hidridais vadinami cheminiai junginiai, sudaryti iš vandenilio ir dar vieno elemento. KH, H2Se. Viena iš svarbiausių hidridų savybių - reagavimas su vandeniu. Nemetalų hidridai yra molekuliniai junginiai, kurių rūgštinė-bazinė prigimtis kinta priklausomai nuo elemento padėties periodinėje lentelėje.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ff4434d867d4d03e60beae86e66a8200.zip)Mainų reakcijų vykimo sąlygos3 Kb23
Neteisinga

 
Chemija Mainų reakcijų vykimo sąlygos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt