www.spargalkes.lt

Chemija

Santrauka apie Ia ir IIa grupės metalus

IA grupės metalai yra gana minkšti. Lydymosi temperatūros, tankiai maži. Temperatūros grupėse kylant aukštyn didėja, tankiai - mažėja. IIA grupės metalų fizikinės savybės: kietesni už šarminius metalus, lydymosi temperatūra aukštesnė, tankiai didesni. IA grupės metalai turi po 1 valentinį elektroną (s1), IIA grupės - po 2 elektronus (s2). Susidarant metališkajam ryšiui, kiekvienas IA grupės metalo atomas duoda tik po vieną elektroną. Dėl to šarminiai metalai yra minkšti.

Skaityti daugiau...
 

Polimerų brinkimo tyrimas

DARBO EIGA. Darbo metu nustatomas tiriamo polimero bandinio tūris skirtingais laiko tarpais, paskaičiuojamas polimero brinkimo laipsnis Qt ir jo maksimaliai galima reikšmė Qmax.

Polimero tūrio nustatymui į 50 ml talpos matavimo indą pripilame tiksliai 20 ml vandens. Į cilindrą suberiame 5 gr. tiriamo polimero ir nustatome vandens menisko pokytį matavimo cilindre. Paskaičiuojame 1 g masės polimero tūrį V0 , cm3.

Skaityti daugiau...
 

Laboratorinis darbas puskoksavimas

Puskoksavimu vadinamas beoris kieto kuro pirolizės procesas, kuris vyksta 500-600 0C temperatūroje. Šio proceso metu iš žemos rūšies kuro, kaip skalūnų, durpių, akmens anglių, netinkančių koksavimui, gaunamas dirbtinis kuras (kietas, skysts, dujinis).

Proceso metu gaunamas puskoksis yra trapus, nesukepęs, dažniausiai miltų pavidalo. Palyginus su pradine medžiaga, puskoksyje būna daugiau anglies, pelenų, ir mažiau vandenilio bei deguonies. Iš puskoksavimo metu išsiskyrusio pirogenetinio vandens ir dervų yra gaunamas benzinas ir kiti produktai, analogiški naftos perdirbimo produktams.Puskoksavimo technologinis procesas toks:

1)žaliavų paruošimas ir pakrovimas į krosnį;
2)puskoksavimas;
3)pirogenetinio vandens ir garų kondensavimas;
4)dervų perdirbimas.

Skaityti daugiau...
 

Alkrilamido radikalinė polimerizacija tirpale

Darbo tikslas:

1.Poliakrilamido sintezės vizuolinis stebėjimas.
2.Poliakrilamido sintezės proceso įvertinimas, paskaičiuojamt tirpalų klampą.
Naudojamos cheminės medžiagos:
1.7% akrialmido tirpalas 100 ml,
2.5, 4, 3, arba 2 mmol/l amonio persulfato (NH4)2S2O8.

Skaityti daugiau...
 

Neorganinės chemijos pagrindai

1. Molio sąvoka;
2. Tankis;
3. Tirpalų molinė koncentracija;
4. Ką nurodo cheminė formulė?;
5. Masės dalis;
6. Skaičiavimai pagal reakcijos lygtį.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 4 iš 4
Chemija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt