www.spargalkes.lt

Ekologija. Mokomoji medžiaga su užduotimis

Ekologija - bendras studijų dalykas. Aplinkosauginis ugdymas, informavimas ir mokymas yra viena svarbiausių priemonių (kaip teisinės, ekonominės ar kt.) galinčių užtikrinti sėkmingą Lietuvos aplinkos strategijos uždavinių įgyvendinimą, bei užtikrinančių subalansuotos plėtros principų vystymąsi Lietuvoje.

Tikslai

Studentas, studijuodamas ekologiją: supras gamtonaudos ir gamtosaugos svarbą, žinos oro, vandens, dirvožemio pagrindinius taršos šaltinius, priims efektyvius sprendimus taršai mažinti; išmoks priimti sprendimus, gerinant ekologinę situaciją; sugebės išvardinti ir paaiškinti svarbiausias Lietuvos ir pasaulio ekologines problemas, jų sprendimo būdus; išmanys racionalų gamtos išteklių naudojimą; sugebės analizuoti ir sisteminti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, dirbti komandoje, bendrauti.

Prieštaravimai tarp žmogaus veiklos ir gamtos tapo viena iš aktualiausių socialinių - ekonominių problemų. Sparčiai plėtojant industrializaciją, buvo nuniokota gamta, padidėjo aplinkos teršimo mąstai, sutriko ekologinės sistemos "žmogus - gyvoji gamta" pusiausvyra. Neracionalaus gamtos išteklių naudojimo pasekmės juntamos visoje planetoje. Biosfera nebespėja natūraliai apsivalyti, didėja pavojus žūti Žemėje gyvuojančiai civilizacijai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (015b769ad3b1730660b728b21dd6020d.zip)Ekologija. Mokomoji medžiaga su užduotimis1444 Kb5
Neteisinga

 
Ekologija Ekologija. Mokomoji medžiaga su užduotimis
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt