www.spargalkes.lt

Mašinų komunikacijų ekonomika

ĮVADAS

Ekonomika - tai ribotų išteklių naudojimo ir paskirstymo tyrimas. Tam, kad galima būtų teisingiausiai ir optimaliausiai tuos išteklius panaudoti, reikalinga labai glaudžiai surišti vartotojo ir gamintojo interesus. Didžiulė ekonomikos sistemos mašina į savo veiklą įtraukia daugybę žmonių, kurie, nori ar nenori, tampa jos dalimi. Žmonės, kaip individai, norėdami įgyvendinti vienus ar kitus savo ketinimus negali apsieiti be kitų pagalbos ar paramos.

Ekonomika yra skirstoma į dvi dideles grupes: makroekonomiką ir mikroekonomiką. Makrekonomika tiria ir reguliuoja ekonomiką kaip visumą, dažniausiai valstybiniu lygiu. Ji analizuoja ekonomikos augimo, užimtumo ir infliacijos procesų santykius su žmonių vykdoma veikla. Makroekonomika dažniausiai koncentruojasi į politinius veiksnius, į visuomenės politiką ekonomikos atžvilgiu, užimtumą ir įplaukas, ir skatina socialinę gerovę. Mikroekonomika specializuojasi į smulkesniąją rinkos pusę - į konkrečių gamintojų - vartotojų rinkas.  Visa ši sistema yra pagrįsta norų ir poreikių pagrindu. Šie dalykai gali būti tiek visuomeniniai, tiek asmeniniai.

Visa ekonomikos sistema neleidžia nei vienai iš jos dalių dirbti atskirai. Visos ir mažiausios dalelytės yra stipriai integruotos į jos veiklą, tad žmonės tampa vienaip ar kitaip vienas nuo kito ekonomiškai priklausomi. Tam, kad geriau vienas kito poreikius  suprastų ir galėtų efektyviau panaudoti savo galimybes, atsiranda poreikis tarpusavio bendravimui ir informacijos keitimuisi.

Būtent ekonomika, kaip varomoji jėga sukūrė masinių komunikacijų priemones, kurios vėlgi labai stipriai integravosi į tos pačios ekonomikos veiklos sritį. Masinių komunikacijų funkcija ekonomikos sistemoje yra sujungti asmeninius bei asmeninius poreikius ir norus.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (7869ed2a24e13bbc11117c38f33a1b99.zip)Mašinų komunikacijų ekonomika19 Kb0
Neteisinga

 
Ekonomika Mašinų komunikacijų ekonomika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt