www.spargalkes.lt

Alternatyvų ekonominė analizė

ĮVADAS

Vertinant atskirus investicinius projektus visuomet yra lyginamos tarpusavyje keletas alternatyvų. Norint nustatyti, kuri iš jų yra naudingiausia konkrečiai įmonei ar valstybei, reikia atlikti turimų alternatyvų ekonominę analizę.

Alternatyvų realizavimas tęsiasi bei rezultatai reiškiasi ilgiau nei vienerius metus, šis laikotarpis gali apimti keletą ar keliolika metų. Įprasta, kad numatomos alternatyvių investicinių projektų pajamos bei išlaidos per visą projekto gyvavimo ciklą yra nustatomos per šių alternatyvų projektuojamus pinigų srautus. Kadangi pinigų vertė apibrėžtai kinta laike, atliekant alternatyvių investicinių projektų ekonominę analizę, būtina atsižvelgti ne tik į projektuojamų pinigų srautų dydžius, bet taip pat reikia įvertinti laiko momentus, kuriais yra gaunamos projekto pajamos arba patiriamos išlaidos.

Alternatyvų ekonominėje analizėje yra taikoma keletas metodų, tokių kaip esamosios vertės, būsimosios vertės, vidutinės metinės vertės, vidinės pelno normos, atsipirkimo periodo, naudos-kaštų santykio ir kiti metodai. Šiame kursiniame projekte šie metodai bus detaliau išnagrinėti, parodyti jų privalumai bei trūkumai.

Darbe taip pat analizuojamas vienas iš racionalių sprendimų išrinkimo metodų - Hurvico taisyklė.

1. ALTERNATYVŲ EKONOMINIO ĮVERTINIMO TIKSLAI

Ekonominis įvertinimas - tai racionalus būdas pasirinkti sprendimą. Kiekviena komercinė organizacija privalo mokėti nustatyti perspektyvias investavimo kryptis, kad, sukaupusi pinigų investicijoms, galėtų teisingai pasirinkti projektą finansavimui.

Ekonominis įvertinimas įgalina pasirinkti sprendimą, remiantis ūkinės-finansinės naudos matais kaip kiekvieno projekto vertės rodikliais.

Galima išskirti tokius inžinerinių projektų ekonominio įvertinimo tikslus:

(a)    nuspręsti, kurioms investicijoms yra geriausia naudoti organizacijos pinigus;
(b)    užtikrinti, kad iš investicijų bus gautas optimalus pelnas;
(c)    garantuoti, kad projekto bei visos organizacijos rizika bus minimali;
(d)    padėti pagrindus tolesnei kiekvienos investicijos panaudojimo analizei.
Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (79980752a086c0464f61999bb521b06b.zip)Alternatyvų ekonominė analizė51 Kb1
Neteisinga

 
Ekonomika Alternatyvų ekonominė analizė
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt