www.spargalkes.lt

Ūkinė bendrija

ĮVADAS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrija yra dviejų fizinių ir vieno juridinio asmens bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei - ūkinei ir kitokiai įstatymų nedraudžiamai veiklai bendru - tikrosios ūkinės bendrijos Marytės firmos "KRIENAS" - vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę.
1.2. Bendrijos nariai:
(vardas, pavardė, adresas)

1.3. Bendrijos nariu negali būti valstybiniai valdžios ir valdymo organai, valstybinės ir valstybinės - akcinės įmonės, išskyrus tuos atvejus, kai jos yra konsorciumų, steigiamų kaip tikrosios ūkinės bendrijos, nariai.
1.4. Bendrija nėra juridinis asmuo.
1.5. Stebėtojų taryba nesudaroma.
1.6. Valdyba sudaroma.
1.7. TŪB yra visiškos turtinės atsakomybės įmonė, jos turtas neatskiriamas nuo jos narių turto.
1.8. Pagal TŪB prievoles jos nariai atsako solidariai visu savo turtu. TŪB neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a4c4b8310a8ded08348206358e0e3069.zip)Ūkinė bendrija36 Kb0
Neteisinga

 
Ekonomika Ūkinė bendrija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt