www.spargalkes.lt

Profesinių sąjungų vadovas apie globalizaciją

ĮŽANGA

Šio vadovo tikslas - išnagrinėti tam tikrus praktinius pasaulinės ekonomikos integracijos įtakos darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms aspektus. Šis vadovas skirtas naudoti švietimui profesinių sąjungų klausimais ir profesinių sąjungų nariams, kurie užsiima tarptautine veikla. Vadovas padalytas į dvi dalis. Pirmojoje svarstomi globalizacijos įtakos profesinėms sąjungoms aspektai ir pasakojama apie tarptautinį profesinių sąjungų judėjimą. Taip pat nagrinėjami pagrindiniai tarptautinio profesinių sąjungų judėjimo
tikslai - ginti ir plėsti profesinių sąjungų teises bei užtikrinti minimalius darbo sąlygų standartus, taip pat sukurti tarptautinę ekonominio ir socialinio teisingumo sistemą. Šios dalies pabaigoje svarstoma, kaip tarptautinės bendrovės daro įtaką tradiciniam profesinių sąjungų vaidmeniui ir kaip profesinės sąjungos bendradarbiauja tarptautiniu mastu siekdamos pakeisti bendrų darbdavių pažiūras.

Antroji dalis skirta globalizacijos keliamų sunkumų, su kuriais susiduria visos profesinių sąjungų organizacijos: tiek vietinės, tiek nacionalinės profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų centrai,- praktiniams aspektams. Joje pabrėžiama būtinybė stoti į atitinkamas tarptautines profesinių sąjungų organizacijas ir dalyvauti jų veikloje, ypatingą dėmesį skiriant Tarptautiniams gamybiniams sekretoriatams (angl. International Trade Secretariats (ITS). Taip pat aprašyta profesinių sąjungų patirtis tarptautinio solidarumo srityje bei pabrėžiama, kaip svarbu rinkti informaciją apie multinacionalines bendroves (angl. multinational enterprises (MNE)) ir dalytis ja. Šiame vadove vartojamas multinacionalinių bendrovių (MNE) terminas. Kitas dažnai vartojamas terminas yra transnacionalinė bendrovė (angl. transnational company (TNC)). Multinacionalinė bendrovė yra bendrovė, kuri turi arba kontroliuoja gamybą arba paslaugas ne mažiau kaip dviejose šalyse.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (bcfa071f3b1c9447f6712a9fcbca7234.zip)Profesinių sąjungų vadovas apie globalizaciją942 Kb0
Neteisinga

 
Ekonomika Profesinių sąjungų vadovas apie globalizaciją
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt