www.spargalkes.lt

Lietuvos energetika

Lietuvos nuosavi energijos ištekliai yra gana nedideli. Perėjus prie rinkos ekonomikos, padidėjo valstybės priklausomybė nuo importuojamo kuro, o gyventojai savo kailiu pajuto išaugusių energijos kainų "dantis". Tai privertė keisti požiūrį į energijos gamybą ir naudojimą. Energijos išteklių taupymas ir racionalus energijos vartojimas yra vienu iš prioritetinių valstybės uždavinių, nuo kurio sprendimo nemažai priklauso jaunos valstybės savarankiškumas. Ypač aktualu tapo skleisti informaciją apie energijos taupymą, bei naujas technologijas. Visų pirma prireikė keisti patį žmonių požiūrį į energijos vartojimą. Siekiant paskatinti gyventojus bei kitus vartotojus taupyti energiją ir jos išteklius, VĮ Energetikos agentūra 1995 metais įkūrė Efektyvios energetikos centrą. Nuo pat Centro įkūrimo pradžios jo veiklą remia Danijos energetikos agentūra, Europos Komisijos PHARE programa, Energijos taupymo programos direkcija ir kitos organizacijos.

PAGRINDINIAI EKONOMIKOS RODIKLIAI

Pastaraisiais metais šalies ekonomikoje ir jos vienoje svarbiausių šakų - energetikoje vyksta dideli teigiami poslinkiai. Pvz., metinis bendrojo vidaus produkto (BVP) prieaugis 1995 - 1997 m. padidėjo nuo 3 iki 6%, metinis perdirbtos naftos kiekis - nuo 3,3 iki 5,6 mln. t, didėjo energetikos efektyvumas, mažėjo lyginamosios sąnaudos BVP vienetui, mažėjo energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo nuostoliai. Prie sparčių ekonomikos augimo tempų galutinės energijos reikmės šalies ūkyje pastoviai mažėja. Per 1995 - 1997 m. jos sumažėjo apie 5%. Lemiamą įtaką čia turėjo vykstanti šalies ekonomikos restruktūrizacija.

Teigiami pokyčiai vyksta energetikos ūkio valdyme, restruktūrizavime ir privatizavime. Pvz., 1997 m. šilumos tinklus ir kai kurias termofikacines elektrines AB "Lietuvos energija" perdavė miestų savivaldybėms. Rengiami ir derinami elektros energetikos ūkio decentralizavimo projektai. Privatizuojami naftos ūkio objektai. Ruošiamas patikslintas Nacionalinės energetikos strategijos projektas, kurį Seimui numatoma pateikti 1999 metais. Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos elektros energetikos integracijai į Vakarų Europos energetines sistemas. Numatoma iki 2002 metų nutiesti 400 kV elektros perdavimo liniją Lietuva - Lenkija.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ceccb54ccd74d8850496915a5722e4ef.zip)Lietuvos energetika35 Kb1
Neteisinga

 
Ekonomika Lietuvos energetika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt