www.spargalkes.lt

Kodėl ir kaip dirbame?

Visišką laisvę turi žmogus, kuris gyvena iš savo darbo ir, kuris yra laimingas tą darbą dirbdamas.

Patikimumas ir dorumas darbe turi didesnę vertę už visus mokslinius laipsnius, kuriuos galima įsigyti. Tai suteikia pasitikėjimo savimi, kuris sušvelnina pasitaikančius nemalonumus ar   nusiminimus  ir  kuris nuramina, kai nedėkingi žmonės neduoda arba pasinaudoja ne jiems priklausančiu pripažinimu ar sėkme. Tik savimi pasitikintis ir gerai atliekantis    jam   priklausančias   užduotis   darbuotojas    nebijo      nesėkmių   ir gali jaustis tvirtai.[ 6 ,p. 10]

Tačiau visais laikais buvo ir bus milijonai žmonių, kurie neturi darbo, nes nėra noro dirbti ir jie verčiau gyvena iš kitų. Tačiau žmonių abejingumas atsigręžia prieš juos pačius, lygiai kaip ir prieš tuos, kurie siūlė sugriauti profsąjungas. Buvo teisinamasi tuo, kad  tai atgyvena, sovietinis palikimas, tačiau…

Prieštarauti ir kenkti yra daug lengviau nei sutarti ir bendrai viską apsvarstyti, kaip ir, kad griauti visada lengviau nei statyti. Todėl nenuostabu ir tai, kad darbdaviai greitai sugalvojo kaip pasinaudoti tuo,  ir su dirbančiaisiais pradėjo elgtis kaip su beteisiais, niekieno neginamais samdiniais.

Galima drąsiai teigti, kad kai kurie darbdaviai elgiasi nesąžiningai ir jų įmonėse dirbantys  žmonės, neturėdami kitos išeities, nuolankai paklūsta visoms savo “ponų” užgaidoms. Yra susiduriama su išnaudojimu, pasinaudojimu nemokomamomis atostogomis, kaip  priemone  sutaupančia  darbdavio  išlaidas (pvz.: išėjusiam darbuotojui nemokamų atostogų ir susirgus,  jis negaus  ligos pašalpos, be  to   nemokamų     atostogų  laikotarpis nėra įskaitomas į socialinio draudimo stažą, nes tuo metu už darbuotoją nėra mokomos socialinio  draudimo   įmokos), be  to   įmonėse  yra  plačiai  paplitęs  reiškinys  –  dviguba buchalterija.   Be  to, darbdaviai dažniausiai likviduodami savo įmones sugeba atimti iš žmonių socialines garantijas  (pvz.:  moterį,  išeinančią   dekretinių   atostogų, darbdavys prašo   pasirašyti   pareiškimą   išeiti  į  darbo,   o argumentai paprasti – įmonė likviduojama,  tad  buvusi  vieta   prapuola,  tai geriau  sutvarkyti popierius dabar. Pasirašiusi  tokius  dokumentus   moteris  praranda  teisę  į pašalpą, skirtą vaiko priežiūrai).[ 2 , p. 6-7]

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d53fa4cfa8119fefd1bb6faec03399aa.zip)Kodėl ir kaip dirbame12 Kb1
Neteisinga

 
Ekonomika Kodėl ir kaip dirbame?
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt