www.spargalkes.lt

Ekonometrija

1. Ekonometrijos samprata

1.1. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija

Realaus pasaulio pažinimo procesas – tai ne kas kita, kaip žinių apie gamtą ir visuomenę tikslinimas. Šiame procese, naudojant tikslesnius tyrimo metodus, užfiksuojami nauji faktai, nustatomi principai ir dėsnin¬gumai. Daugelyje fundamentalių gamtos mokslų, formuojant įvairias teorijas, neįmanoma išsiversti be matematikos. Be matematikos nuo seno neapsiėjo ir socialiniai mokslai: ekonomika, vadyba, sociologija ir kt. Ankstesniuose tyrimuose matematika paprastai naudota tik stebėjimų duomenims apdoroti ir sisteminti. Svarbia ekono¬mikos tyrimo priemone matematika tapo tik sukūrus šiuolaikinę skaičia¬vimo techniką. Vienas žymiausių ekonomistų, 1970 metų ekonomikos Nobelio premijos laureatas P.Samuelsonas taip vertina mate¬matiką: “Matematika būtina ekonomikos mokslui atnaujinti. Matematikos kalba – vienintelė galima kalba pagrindiniams ekonomikos teorijos teiginiams išdėstyti...”

1.2. Modelio samprata

Su išoriniu pasauliu susipažįstama dviem pagrindiniais metodais: indukcijos ir dedukcijos. Indukcija – tai loginis samprotavimas, kai nuo atskirų faktų, mažiau bendrų žinių einama prie bendresnių. Tačiau, kitaip negu dedukcija, visada sąlygojanti teisingą išvadą, indukcija iš teisingų prielaidų tepadaro tikėtiną išvadą, reikalaujančią tikslesnio įrodymo.

Realiame pasaulyje dažniausiai tam tikrą objektų klasę sudarančių objektų skaičius būna labai didelis (net begalinis), todėl praktiškai jų visų neįmanoma ištirti ir apibendrinti. Šioje situacijoje kaip tik tuo metodu daromi indukciniai apibendrinimai – formuluojami dėsniai ar principai, ištyrus tik dalį objektų, kuriuos tas dėsnis ar principas apima.

Dedukcija – tai išvadų gavimas iš prielaidų pagal logikos dėsnius ir taisykles. Bendrąja prasme – tai perėjimas nuo bendro prie atskira. Visuomet reikia prisiminti, kad dedukcija efektyvi tik tada, kai ji derinama su indukcija. Be šių paplitusių pažinimo metodų, įvairiems reiškiniams tirti pasitelkiamas eksperimentas, o šiuo metu ir modeliavimas, kaip populia¬riausia jo atmaina. Žodis “modelis” kilęs iš lotyniško žodžio „modulus” – matas, dydis. Tačiau šis žodis taip pat susijęs ir su žodžiu „modus” – kopija, pavyzdys.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d77e9fa71a933c16f69eeba71bba0f0f.zip)Ekonometrija472 Kb0
Neteisinga

 
Ekonomika Ekonometrija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt