www.spargalkes.lt

Ekonomikos veiklos įvertinimas

1.Firmos “AUVALDA” apžvalga

UAB “AUVALDA”įsikūrusi 1997m. liepos mėn. Kaune.Jos savininkas ir direktorius Valdas Tratulis.UAB prekiauja automobilių detalėmis ir firmos OSRAM automobilių lemputėmis. Firmos tikslai aprūpinti savo klientus kokybiškomis prekėmis, kurios nekelia abejonių visame pasaulyje. Įmonėje dirba 5 vadybininkai, kurie atsakingi už prekių asortimentą, jų išvežiojimą po prekybos tinklą ir tiekimą.Pagrindinis firmos partneris pardavimui  – “LUKoil” degalinės. Mano pareigos firmoje – vadybininkas.

2.Firmos finansinės analizės teorija.

2.1     Firmos finansinės atakaitomybės elementai.

Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės ekonominę padėtį, o kartais ir užkerta kelius neigiamiems padariniams, padeda racionaliau naudoti įmonės resursus.Įmonės finansinė veikla labai glaudžiai susijusi su ūkine veikla. Iššanalizuoti ir įvertinti ekonominę būklę padeda finansinės analizės, kurios yra atliekamos finansinės atsakaitomybės pagalba.Finansinės ataskaitos turi daug vartotojų, t.y. ir savininkai, kreditoriai, ir darbuotojai, mokesčių tarnybos, ir t.t. Pagrindinės finansinės atskaitomybės Lietuvoje yra balansas, finansinė ataskaita ( pelno ataskaita ), kuri dar papildoma finansinių rodiklių ataskaita ( statistine ataskaitos forma ) ir finansinės padėties arba išteklių formavimo ir panaudojimo ataskaita.

2.2     Balansas.

TURTAS:

Pagrindinis dokumentas finansiniai analizei atlikti yra balansas.Balansas rodo ataskaitinių metų ir dažniausisi praėjusių metų rezultatus.Tai įgalina nustatyti vieno ar kito rodiklio pasikeitimus ir padaryti atitinkamas išvadas.Vienoje balanso pusėje atvaizduojama turtas, kitoje nuosavybė.Būdingas balanso bruožas tai, kad turtas lygus įsiskolinimams ir savininkų nuosavybei ( kapitalui ).Balanso turtas – pinigais išreikšti ištekliai, kuriais disponuoja ir iš kurių gauna pelną įmonė.Turtas balanse gali būti skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį.Trumpalaikis turtas skirtas greitam sunaudojimui ir paprastai sunaudojamas per vieną ataskaitinį laikotarpį.Jo vertė mažesnė nei ilgalaikio turto.Ilgalaikis turtas skirtas ilgam naudojimui.Jį gali sudaryti pastatati, žemė, įrenginiai, ilgalaikės investicijos, transporto priemonės ir t.t.Dar galima skirti ir nematerialų, kitaip tariant, neapčiuopiamą turtą.Tai gali būti licenzijos, firminiai ženklai, intelektualiniai produktai ir t.t.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d527fe8ba7e11d37b037bf5af47b49c5.zip)Ekonomikos veiklos įvertinimas11 Kb4
Neteisinga

 
Ekonomika Ekonomikos veiklos įvertinimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt