www.spargalkes.lt

Ekonominių teorijų istorija

PRATARMĖ

Ekonomikoje nėra visam laikui nusistovėjusių tiesų,
o tik mėginimai sukurti teorijas (hipotezes), kurios negali būti
,,įrodytos“, o bet kuriuo momentu gali būti paneigtos patirties.

M. Friedman’as

Gali kilti klausimas: kodėl šiuolaikinis ekonomistas turi gaišti laiką nagrinėdamas ekonomikos mokslo istoriją? Juk, atrodytų, būtų keista atsakymų į šiandienos klausimus ieškoti praėjusių amžių ekonomistų raštuose. Turbūt geriausiai į šį klausimą atsakė M. Blaug’as – todėl, kad daug geriau žinoti apie intelektualinį paveldą, kurį mums paliko pirmtakai, nei tik numanyti, kad jis saugomas mums nežinomoje vietoje ir parašytas mums nesuprantama kalba. Kaip rašė T. S. Elliot’as: „Kažkas pasakė: „Praeities rašytojai nuo mūsų dar labiau nutolę todėl, kad mes žinome tiek pat daugiau už juos“. Ir tai tiesa: žinome daugiau, nes mes skaitėme jų veikalus“. Gilus ir C. Gide ir C. Rist’o pastebėjimas: „Kiekvieną doktriną galima įsidėmėti ir pamėgti tik tada, kai žinai jos istoriją, kai pats perėjai tuos pačius kelius, kuriais klaidžiojo tie, kurie ją atrado ir mums paliko. Tokia tiesa, kuri tarytum nukrito iš dangaus, visai nežinant, kokiu vargu ji buvo įgyta, yra lyg tas neuždirbtas pinigas: iš jo nebūna jokios naudos“. Todėl ir atsiverčiame praeities ekonomistų knygas, kurios, F. Bacon’o žodžiais tariant, yra „minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą“.

Tačiau ekonominės minties istorija svarbi ne tik todėl, kad galime mokytis iš praeities, bet ir todėl, kad dabartį bei ateitį su praeitimi sieja visuomenės ekonominių idėjų tęstinumas. Šiandienos ir rytdienos pasirinkimus formuoja praeitis, o ji taip pat. gali būti suprasta tik žinant ekonominės minties raidos istoriją. Ekonomikos mokslą galima palyginti su galingu medžiu, kurio stambios šakos ir vešlus vainikas – tai jau susiformavusios ir tik besiformuojančios ekonomikos srovės bei mokyklos. Jos analizavo įvairias ekonomikos problemas, teorijas, dažnai tais pačiais klausimais laikėsi skirtingų ar net priešingų nuomonių, ieškojo silpnųjų oponentų sukurtų teorijų ypatybių. Šimtmečiais sukauptos ir kritiškai įvertintos mokslinės žinios sudaro ekonomikos mokslo pagrindą, jam plėtojantis pagal mokslinio perimamumo principus.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e989306f3039db963c8b8667f3ced40a.zip)Ekonominių teorijų istorija1643 Kb2
Neteisinga

 
Ekonomika Ekonominių teorijų istorija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt