www.spargalkes.lt

Elektronikos koliokviumo špera

Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai.

Elementarioji elektrinė grandinė. Elektros srovė gali tekėti tik uždara grandine. Srovė - tai laidininku per laiko vienetą pernešamas elektros krūvis: I = Q/t, čia Q - visas per laiką t perneštas elektros krūvis.

Srovės matavimo vienetas yra amperas (A). Laidininko savybė priešintis tekančiai srovei yra vadinama jo elektrine varža; jos vertė apskaičiuojama šitaip: R=p1/S; čia p - medžiagos specifinė elektrinė varža, I - laidininko ilgis m, S - laidininko skerspjūvio plotas m2. Elektrinės varžos matavimo vienetas yra omas. Laidininko specifinė elektrinė varža priklauso nuo medžiagos ir temperatūros. Kai temperatūra kitokia nei 20 °C. daugumos metalų specifinę elektrinę varžą galima apskaičiuoti.  Specifinė elektrinė varža, kai temperatūra lygi 20 °C,  temperatūrinis specifinės elektrinės varžos koeficientas °C-1, virštemperatūrė, t. y. tikrosios ir bazinės temperatūros (čia 20 °C) skirtumas °C. Atvirkštinis elektrinei varžai dydis yra elektrinis laidumas. G=1/R,kurio matavimo vienetas yra simensas (S). Atvirkštinis specifinei varžai dydis yra specifinis laidumas (S/m): Srovę varo elektros energijos šaltinis, kurio energija paverčiama krūvininkų judėjimo energija. Šaltinis apibūdinamas elektrovaros jėgą (ĖVJ), kuri žymima E ir kurios matavimo vienetas yra voltas (V).  Sutarta teigiama EVJ kryptimi laikyti jos kryptį iš minuso į pliusą. Realūs šaltiniai jais tekančiai srovei sudaro varžą, kuri vadinama šaltinio vidine varža. Ją žymėsime RI.

Imtuvuose  elektros energija paverčiama kitomis energijos rūšimis. Pavyzdžiui, elektros krosnyje ji virsta šiluma, kaitinamojoje lempoje - šviesa ir šiluma. Yra imtuvų, kuriuose veikia priešinga srovei vidinė EVJ. Tai įkraunami akumuliatoriai ir varikliai. Akumuliatoriuose kaupiama cheminė energija, o varikliuose elektros energija virsta mechanine ir šilumine. Elementariąją elektrinę grandinę sudaro elektros energijos šaltinis, imtuvas ir juos jungiantys laidai. Grafiškai ji vaizduojama schema, kurią sudaro sutartiniai realiųjų ir elementų ženklai, arba paprastesne - atstojamąja schema.

Schemose pažymėtos sutartinės teigiamos srovės ir EVJ kryptys. Labai svarbu elektrinius dydžius schemose žymėti laikantis vieningos sutartinių teigiamų krypčių sistemos, kad būtų teisingai matematiškai užrašyta daugelis elektrotechnikos dėsnių. Atstojamosiose schemose šaltiniai ir imtuvai vaizduojami ženklais, nurodančiais svarbiausias elemento elektrines savybes kiekvienu konkrečiu atveju.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (1f312975e6c0cc9f553580c3a19913b2.zip)Elektronikos koliokviumo špera63 Kb2
Neteisinga

 
Elektronika Elektronikos koliokviumo špera
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt