www.spargalkes.lt

Skaitmeninis signalų apdorojimas

Signalų apdorojimo metodai labai priklauso nuo signalo tipo. Yra metodų, kurie tinka tik kai kurioms signalų klasėms.

Kaip buvo minėta, signalas yra aprašomas kaip vieno ar daugiau nepriklausomų kintamųjų funkcija.

Funkcijos reikšmė gali būti realus skaliarinis dydis, kompleksinis dydis arba vektorius. Pavyzdžiui, signalas yra realus. Signalas g(t)=Ae yra kompleksinis.

Kai kuriuose taikymuose signalai yra generuojami daugelio šaltinių. Tokie signalai gali būti atvaizduoti vektoriškai.

Toks signalų vektorius vadinamas daugiakanaliu signalu. Bendru atveju kiekvienas vektoriaus s(t) elementas gali būti realus arba kompleksinis skaičius.

Jei signalas yra vieno nepriklausomo kintamojo funkcija, signalas yra vadinamas vienmačiu. Signalas yra vadinamas M - mačiu, jei jo reikšmės yra M nepriklausomų kintamųjų funkcija. Signalai, kurie yra daugiau negu vieno nepriklausomo kintamojo funkcijos, yra vadinami daugiamačiais. Pavyzdžiui, vaizdas televizoriaus ekrane gali būti traktuojamas kaip trimatis signalas.

Tolydinio laiko signalai  arba analoginiai signalai yra apibrėžti kiekvienam laiko momentui ir jie įgyja reikšmes tolydiniame intervale (a,b), kur a gali būti -  ir b gali būti. Matematiškai šie signalai gali būti aprašyti tolydinio kintamojo funkcijomis.

Diskretinio laiko signalai yra apibrėžti tiktai diskretinio laiko reikšmėms. Tie laiko momentai nebūtinai turi būti vienodai nutolę vienas nuo kito, bet praktikoje jie paprastai imami vienodai nutolę, kad būtų patogiau skaičiuoti ir matematiškai traktuoti. Pavyzdžiui, signalas  yra diskretinio laiko signalas.

Jei mes naudojame indeksą n diskretinio laiko momentams kaip nepriklausomà kintamąją, signalo reikšmė tampa sveiko kintamojo funkcija , t.y. skaičių seka. Tokiu būdu diskretinio laiko signalas gali būti pavaizduotas matematiškai realių arba kompleksinių skaičių seka. Žymėsime tokį signalą x(n) vietoj x(t).

Jei laiko momentai t  yra vienodai nutolę, t.y. t = nT, galima taip pat naudoti pažymėjimą x(nT).

Tolydinio arba diskretinio laiko signalų reikšmės gali būti tolydinės arba diskretinės. Jei signalas gali įgyti visas galimas reikšmes baigtiniame ar begaliniame diapazone, yra sakoma, kad tai yra tolydinių reikšmių signalas. Jei signalas įgyja reikšmes iš baigtinės galimų reikšmių aibės, yra sakoma, kad tai yra diskretinių reikšmių signalas. Diskretinio laiko signalas, turintis diskretinių reikšmių aibę, yra vadinamas skaitmeniniu signalu.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (33896f1982f9de0586fe709a70c196aa.zip)Skaitmeninis signalų apdorojimas1346 Kb3
Neteisinga

 
Elektronika Skaitmeninis signalų apdorojimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt