www.spargalkes.lt

Analoginės schemos

Pirmojoje vadovėlio dalyje nagrinėsime tiesinius įtaisus. Tiesiniuose įtaisuose galioja super¬pozicijos principas: kai įtaiso įėjime veikia sudėtingas signalas – elementarių signalų suma, signalą įtaiso išėjime galime rasti kaip sumą išėjimo signalų, kuriuos sukūrė sudėtingą signalą sudarantys elementarūs signalai. Tiesiniai įtaisai nepakeičia juose sklindančių harmoninių signalų formos, jie gali pakeisti tik virpesio amplitudę ir pradinę fazę.

Labai svarbu neapsirinkti, suvokti, kad šis teiginys taikomas tik elementariems harmoniniams signalams. Tiesiniai įtaisai gali pakeisti sudėtingo signalo, pavyzdžiui, stačiakampio impulso formą. Be jokių išlygų galioja kitas teiginys: tiesiniuose įtaisuose neatsiranda naujų įėjimo signalo spektro dedamųjų.

Todėl visai suprantama, kad, pavyzdžiui, įvairūs aukštųjų arba žemųjų dažnių bei juostiniai filtrai yra tiesiniai įtaisai: jie praleidžia arba nepraleidžia į išėjimą vienų ar kitų įėjime veikiančių spektro dedamųjų, tačiau nesukuria naujų spektro dedamųjų. Ir dar vienas teiginys: visi realūs tiesiniai įtaisai, o ypač tiesiniai įtaisai su aktyviaisiais elektroniniais prietaisais – tranzistoriais ir diodais, nėra absoliučiai tiesiniai – paprastai su didesne ar mažesne paklaida jie tik laikomi tiesiniais tam tikrame įėjimo arba išėjimo signalų amplitudžių diapazone. Prielaida, kad įtaisas yra tiesinis, labai supaprastina netiesinių įtaisų analizę.

Šioje vadovėlio dalyje pirmiausiai pakartosime elementarius teiginius ir dėsnius, apibūdinančius elektrines grandines ir jose veikiančius signalus. Šiuos dėsnius nuolat taikysime, analizuodami pirmojoje vadovėlio dalyje nagrinėjamus tiesinius įtaisus.

Šioje vadovėlio dalyje nagrinėsime įvairius elementarius ir sudėtingus stiprintuvus, veikiančius tiesiniu režimu. Analizuosime šių stiprintuvų schemas ir jų savybes. Integrinių grandynių gamybos technologija lėmė išskirtinį nuolatinės srovės stiprintuvų, diferencinių stiprintuvų ir operacinių stiprintuvų taikymą. Todėl šiems stiprintuvams ir jų taikymui pirmojoje vadovėlio dalyje ir skiriamas didžiausias dėmesys.

Harmoniniais virpesiais vadiname neribotos trukmės virpesius, kurie aprašomi harmoninėmis (kosinuso arba sinuso) laiko funkcijomis. Harmoniniams virpesiams būdinga tai, kad jie tiesinėse grandinėse nekeičia savo formos. Prijungus harmoninę elektrovarą prie bet kokios tiesinės grandinės, visose jos šakose įtampos ir srovės bus taip pat harmoninės.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (9abc7275e00532f33d9a92a613ef2ec9.zip)Analoginės schemos3610 Kb0
Neteisinga

 
Elektronika Analoginės schemos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt