www.spargalkes.lt

Audeo - video technikos

NK yra monoblokas sudarytas iš mažų matmenų: TV kameras ir portatyvinio video plejerio. Dažnai vadinama camcordier. Cam – TV kamera.

Recordier – įrašantis V  plejeris . VK formatą apsprendžia VM. Naudojamos VK Betacom formatic. t.y profesionalios VK. S – VHS – pusiau profesionalios VK. Taip pat ir Hi – 8. Gali būti naudojamos S – VHS – C pusiau profesionalios Hi - 8 pusiau profesonalios. Gali būti naudojamos S - VHS - C pusiau profesonali.VHS, VHS - C, V - 8 buitinės. Pagrindiniai funkciniai VK blokai parodyti 2.27 pav. Šviesos srautas atspindėtas nuo filmuojamo objekto fokusuojamas objekto 1, į šviesos sign., keitiklio ŠSK - 5, šviesai jautrų taikinį. Prieš kurį pastatytas rastrinis koduojantis šviesos filtras ŠF - 4. Elektrinis signalas atitinkantis optiškai užkoduotą 3-pagrindinių spalvų R,G,B vaizdą iš ŠSK IŠ patenka į dekoderį DK-6. Čia įvyksta videosignalo dekodavimas ir jo komponenčių išskyrimas ir tolesniam apdorojimui iš dekoderio paduodami trys atskirti video signalai R, G, B atitinkantys 3 spalvų raudonos, žalios, mėlynos spalvų vaizdus. Po to sekančiame korekcijos bloke KB - 7, koreguojami iškraipymai kuriuos įneša optinė sistema ir šviesos signalo keitiklis. Po to videosignalai pakeičiami į formatą kuris naudojamas vaizdo signalo įrašymui arba į pilną spalvotą TV sign., užkoduotą pagal atitinkamą standartą (dažniausiai PAL, NTSC). Po to signalai paduodami į VM arba į išorinį Video IŠ, iš šio gali būti paduodami tiesiog į VM TV IN, arba per radio dažnių moduliatorių į anteninius VM arba TV imtuvus. Be šių minėtų pagrindinių mazgų dar yra visa eilė blokų, kuriuose formuojami ir dominuoja pagalbiniai sign., ir įtampos. Sinchronizacijos blokas SB- 9 sutapdina ir sinchronizuoja visų VK sistemų ir blokų darbą laike įrašymo/atkūrimo režimuose. Valdymo blokas VB - 3 formuoja automatiniam režime, arba keičia rankiniame režime komandas ir signalus cameras ir jos atskirų sistemų valdymo sign. valdymas atliekamas operatoriaus iniciatyva, keičiantis apšviestumo lygiui, arba automatiškai. Kontrolės ir indikacijos blokas KIS - 10 skirta užtikrinti vizualiai cameras būklei ir formuojamų video signalų kontrolei, derinti ir diagnozuoti sutrikimams kontrolės ir indikacijos sist., vaizdo ieškikliai ir eilė šviesos indikatorių. Pagal vaizdo ieškiklio ekraną kontroliuojamas filmuojamo vaizdo turinys. Jame gali būti peržiūrėtas vaizdas, įrašytas į VK VM. Dažnai vaizdo ieškiklyje indikuojama laikas, data, baterijų įkrovimo lygis, juostos kasetėje likutis ir t.t.

Garso blokas GB  - 12 formuoja garso sign., su kameroje įtaisytu arba išorinio mikrofono pagalbą.

Garso bloke iš mikrofono gautas garso sign., apdorojamas ir iš jo paduodamas įrašymui į VM.

Maitinimo blokas MB formuoja reikalingų dydžių maitinimo įtampas, pirminiu maitinimo šaltiniu gali būti akumuliatorių baterija ir kintamos įtampos elektros srovės tinklas. Iš nepaminėtų blokų liko automatinio fokusavimo ir diafragmos nustatymo blokas AFD – 2, kurio paskirtis sufokusuoti filmuojamo objekto vaizdą, į šviesai jautrų ŠSK paviršių, ir nuskaityti jo suformuotą potencinį reljefą, tam tikru dažniu per nustatytą laiką. 8- blokas yra KEMG ŠSK elektrodų maitinimo ir atlenkimo generatorius, jis užtikrina kiekvieno ŠSK taikinio elemento poten., reljefo nuskaitymą užduotą tvarką. Praktiškai suformuoja skleistinę iš kairės į dešinę iš viršaus žemyn.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (c21160566866fe161c31b6a2190ebb8c.zip)Audeo - video technikos60 Kb0
Neteisinga

 
Elektronika Audeo - video technikos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt