www.spargalkes.lt

Graikų filosofija

Sunku užginčyti teiginį, kad Europoje filosofija užgimė Graikijoje maždaug 6 a.pr.m.e. su Taliu. Senovės filosofiją įprasta skaidyti į tris etapus: iki Sokrato, nuo Talio iki Sokrato; klasikinis, nuo Sokrato iki Platono ir Aristotelio; helenistinis, uki Viduramžių filosofijos.

5 - a.pr.m.e. Atėnai tebuvo vienintelė vieta, kur buvo galima rimtai užsiminėti filosofija. Po Aristotelio Atėnai ir toliau išlaikė savo svarbą, tač iau iškilo ir kitų centrų, iš kurių žymiausi buvo Roma (Italijoje) ir Aleksandrija (Egipte).

Sokratas, Platonas ir Aristotelis tapo trimis atskaitos taškais. Platono mokykla (Akademija) usiėmė epistemologijos, metafizikos ir etikos studijomis; Aristotelio licėjus paniro į empirines studijas. Šalia jų svarbesniosios buvo epikūriečių (kurie gyvenimo tikslą matė malonumuose) ir stoikai (įkurta Zenono ir kuriems gyvenimas turėjo būti užpildytas išmintimi bei dora) mokyklos. Stoikai buvo savo šlovės viršūnėje 1 a. pr. m. e - 1 a. m. e. laikotarpiu, kai konservatyvieji romėnai laikė, kad stoikų doros siekimas yra rimtesnis už epikūriečių mokymus.

Dauguma filosofinių veikalų buvo parašyti graikų kalba, kurią turėjo išmokti visi, siekę rimtų filosofijos studijų. Tai darėsi vis sunkiau irstant Romos imperijai. Lotynų kalba tebuvo tai, ką (iš Aristotelio ir Platono raštų) išvertė neoplatonikai: Plotino mokinys Porfirijus (432? - 305?) bei Boecijus (475? - 524?, buvęs Romos konsulu).

Kitą smūgį graikų filosofijai sudavė auganti krikščionybės įtaka, kuri garikų filosofus vadino "pagonimis", į jų mokymus - "pasauliečių išmintimi". Naujasis Testamentas mini Pauliaus nutikimą Atėnuose (Apd 17): "...matydamas pilną stabų miestą Paulius netvėrė apmaudu... Kai kurie epikūriečių ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Vieni klausė: "Ką šis plepys nori pasakyti?". Kiti: "Atrodo, kad jis - svetimų demonų skelbėjas"...

Pagaliau jį nusivedė į Areopagą ir tarė: "Ar negalėtume sužinoti, kokį naują mokslą skelbi?"...

Toliau 22 - 31 eilutės perteikia Pauliaus kalbą, po kurios atėniečiai "išgirdę apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė: "Apie tai paklausysime kitą kartą". Šitaip Paulius paliko jų būrį.

Vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Tarp jų Dionisas, Areopago narys, viena moteris, vardu Damaridė, ir jų draugai".

Krikščionių požiūriu graikų filosofai buvo taip panirę į begalinius filosofinius svarstymus, kad tik keli jų gebėjo suprasti Dievo tiesas. O tikint, kad Biblija yra Dievo žodis, perteikiantis visa, ką turi žmogus, tada nėra ko gaišti laiko gilinantis į graikų filosofijas - ir dar rizikuoti prarasti nemirtingą savo sielą.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (537def7be1c0778b953b3bac4e929516.zip)Graikų filosofija6 Kb0
Neteisinga

 
Filosofija Graikų filosofija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt