www.spargalkes.lt

Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę

Laisvė tokia žmogaus galia , kurią jis vykdo kaip savo paties valią savo atsakomybe.

Laisvė visada susijusi su atsakomybe, jos viena be kitos neegzistuoja.Laisvei svarbu tai, ką žmogus daro, t. y. veiksmo tikslas ir realizavimo būdas. Šiame referate pateiksiu kai kurių filosofų ir etikų mintis apie žmogaus laisvės ir atsakomybės sąryšį. Įvairiose srityse skirtinga ir laisvė, ir atsakomybė: vienur laisvė didesnė , kitur – mažesnė. Be to laisvė priklauso nuo asmenybės , nuo žmogaus sugebėjimų.Kuo žmogus laisvesnis, tuo jis labiau atsakingesnis.Žmogaus laisvę sąlygoja daugelis veiksnių: visuomenė , kurioje žmogus gyvena, t.y.valstybė, jo paties charakteris, valia ir t. t. Laisvė – tai sugebėjimas valdyti save ir gamtą.Žmogus, žinodamas gamtos dėsnius, gali jais naudotis savo sumanymams įvykdyti. Taigi šiame referate bandysiu apie tai pakalbėti.

Tik žmogus yra laisvas,nes tik jis egzistuoja pats save apspręsdamas.Apsisprendimo galimybė,kuri yra pats laisvės branduolys yra dvasios dalykas.Pagrindas,kuris įgalina žmogų iš gamtos išsiveržti į dvasinę tikrovę,ir yra ne kas kita kaip laisvė.

Laisvė yra tai, kas žmogų padaro žmogumi, jį išskiria iš kitų gyvųjų būtybių, visa savo būtimi priklausančių gamtai. Tai galima teigti, kad laisvė yra pati žmogaus esmė.

Kanto žodžiais,laisvė yra ne duota, o užduota, būtent laisvė nėra suteikiama pačiu buvimo faktu, o privalo būti paties žmogaus laimima.Trumpiau tariant,ne laisvi gimstame,o privalome laisvi tapti.Turėti savo esme laisvę yra lygu būti pašauktam pačiam save sukurti.

Sukuriame save pačius susikurdami kultūrą ir išaugdami į morališkai atsakingas asmenybes. Kultūra suteikia mums laisvę gamtos atžvilgiu.Negalime gamtos dėsnių pakeisti, galime juos tik atskleisti.

Atskleisdami juos tuo pačiu atskleidžiame kelią gamtai viešpatauti. Įprasmindami savo sukurtai simboliais, gamtos padarus paverčiame savo kūriniais ir abejingąją gamtinę tikrovę paverčiame savo pasauliu. Savo pačių atžvilgiu laimime laisvę moraliniu apsisprendimu. Būtų beprasmiška norėti kitokio kūno, negu esame gavę iš tėvų, ar kitokio charakterio, negu nulėmė paveldėjimo veiksnių sąveika, bet moralinę savo atsakomybę galime laisvai plėtoti.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (4843cf169f0f7120f4d21ef670fd5ca5.zip)Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę14 Kb2
Neteisinga

 
Filosofija Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt