www.spargalkes.lt

Platono vieta Antikos filosofijoje

Platonas (428/427 - 348/347 pr. k.) padarė didžiulę įtaką visai Vakarų filosofijos raidai. Taip pat Platonas laikomas idealistinės filosofijos pradininku, sukūrusiu objektyviojo idealizmo sistemą. Šios filosofijos atsiradimą lėmė ankstesnė vergovinė Graikijos filosofija, prieštaravimai tarp atskirų koncepcijų ir ta aplinka, kurioje gyveno Platonas. Tuo metu klestėjo nevaržoma demokratija,sudariusi visas sąlygas pasireikšti kūrėjams. Tačiau tam tikri visuomenės sluoksniai nesaikingai naudojosi laisve, o tai išryškino vergovinės santvarkos trūkumus. Ypač tiek politiškai, tiek morališkai, tiek ekonomiškai Atėnus smukdė Peloponeso karas ir jo sukeltos pasekmės Platonas matydamas krašto negandas priėjo išvados, kad viską reikia tvarkyti moksliškai. Jis nusprendė atskleisti būties esmę, išanalizuoti žmonių gyvenimą ir parodyti, kokia turėtų būti valstybė.

Jo filosofinė sistema visais laikais buvo vertinama labai nevienareikšmiškai, nes tai labai sudėtinga, neišbaigta ir negriežta jo pažiūrių sistema. Ji kupina paslapčių ,neaiškumų,netgi legendų, o būtent tai ją daro įdomią bei patrauklią. Savo filosofijoj Platonas rėmėsi ankstesniais graikų mąstytojais. Jis domėjosi Heraklito, Anaksagoro pažiūromis, bet didžiausią įtaką jam padarė Sokratas.  Platonas, panašiai kaip ir jo mokytojas, galvojo, jog žinojimas pasiekiamas protu, sąvokomis, fiksuojant tai, kas daiktuose bendra ir pastovu. Taip pat jis viename veikale paprastai neapsiriboja viena kuria nors problema, bet sieja ją su daugelių kitų ir analizuoja įvairiais aspektais.Toks būdas dažnai verčia filosifą vis iš naujo sugrįžti prie klausimo, kuris jau buvo nagrinėtas kituose veikaluose.

Pagal pažiūrų genezę Platono veikalai chronologiškai skirstomi į tris laikotarpius.

Ankstyvosios kūrybos veikalai: “Eutifronas“ (apie dievobaimingumą), “Lachetas“ (apie drąsą), “Charmidas“ (apie protingumą), “Protagoras“ (apie dorovę), “Georgijas“ (apie retoriką,hedonizmo ir egoizmo kritiką), “Sokrato apologija“. I “Valstybės“ knyga ir kt. Tuo laikotarpiu mąstytojas dar labai sekė Sokratu ir, vadovaudamasis jo metodu ,kovojo su jam nepriimtinomis pažiūromis, ypač su sofistais.

Viduriniojo kūribos laikotarpio veikalai: “Menonas“ (apie galimybę išmokti dorovės), “Kratilas“ (apie kalbą), “Fedras“ (apiesantykį tarp sieloe iridėjos), “Fedonas“ (apie sielos nemirtingumą),“Puota" (apie meilę), “Valstybės“ II - X knygos, “Teaitetas“ (apie pažinimą) ir kt. Šiuo laikotarpiu buvo sukurta dualistinė Platono filosofija, idėjų teorija.

Vėlyvosios kūrybos veikalai: “Parmenidas“ (apie Platoniškai suprantamą dialektiką), “Sofistas“ (apie būtį), “Politikas“, “Timajas“ (apie gamtą), “Įstatymai“ (sušvelninta idealios valstybės teorija) ir kt. Paskutiniuoju laikotarpiu Platonas beveik nustojo reiškęs savo mintis Sokrato vardu. Į amžiaus pabaigą jis dagiau rėmėsi pitagoriečių mąstysenos principais.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (858820e192e0df6e3b5cb2f184f70149.zip)Platono vieta Antikos filosofijoje16 Kb0
Neteisinga

 
Filosofija Platono vieta Antikos filosofijoje
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt