www.spargalkes.lt

Filosofinių teorijų tikslas

Mūsų laikų uždavinys – nustatyti, kokie yra dabarties žmogaus teorijų tikslai ir kokios pagrindinės problemos, ir atsižvelgiant į tai ieškoti juos atitinkančių sąvokų ir tyrimo metodų. Kitaip sakant, tiek probleminė situacija, tiek jos išraiška – filosofinė himanizmo teorija, - keičiantis žmogaus situacijai pasaulyje, turi būti apibrėžtos iš naujo.

Tikslo problema atsiranda tada, kai interesai (poreikiai) susiduria su istorinėmis realybės pasipriešinimu, t.y., kai visuomeninės istorinės veiklos rezultatai ir tikslai išsiskiria.

Filososfinių teorijų tikslas visų pirma – pažintis.

Koks dabarties filosofinių teorijų tikslas? Mes pamėginkime nagrinėti socialinės filosofijos problemas, susiklosčiusias dvidešimtojo amžiaus pabaigos mokslo ir žmogaus situacijos kontekste.

Žmogaus problema ir pasaulio problema dvidešimtojo amžiaus pabaigoje – tai jau ne aristtoteliškoji problema.

Dabartiniu metu ši problema reikalauja pereiti prie besivystančių istorinių sąveikų tarp žmogaus idėjų pasaulio ir visuomenės bei gamtos (aplinkos) pasaulio.

Taigi, filosofinės koncepcijos turinys kur kas pagrįsčiau gali būti identifikuojamas ne pagal objektą, kurį jis tyrinėja, bet pagal tas problemas, kurios keliamos to objekto atžvilgiu.

Dabartinės socialinės humanistinės filosofijos klausimas yra, kaip asmenybė turi veikti, kad išsaugotų žmonija\ą (pasaulį) gretą (už) savęs.

Norint išspręsti problemą, svarbi ne tiek verbalinių aiškinmų logika, kiek aiškinimo tikslai…

Šiuolaikinė filosofija, pripažindama klasikinės filosofijos keltų problemų istorinę reikšmę ir tęstinumą, bendriausių problemų sprendimo ieško jau ne grynai filosofinių (klasikine prasme), bet socialinių istorinių žinių (mokslų) kontekste. Todėl filosofinių kategorijų “perkeliamos” iš filosofinio lygmens į specialiųjų mokslų apie žmogų lygmenį, papildomos arba eksplikuojamos socialinių ir istorinių mokslų kategorijomis (be abejo, modifikuotomis).

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d04b69385dd5eb737c73fdc83890cd7d.zip)Filosofinių teorijų tikslas7 Kb2
Neteisinga

 
Filosofija Filosofinių teorijų tikslas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt