www.spargalkes.lt

Saviorganizacija ir sinergetika

Universaliu metodologiniu ir teoriniu modeliu, apibendrinančiu tiek staigius, netikėtus pakitimus ir kataklizmus gamtoje, tiek socialines katastrofas bei lemiamus asmenybės gyvenimo vingius, tampa sinergetika – pastaraisiais dešimtmečiais besiformuojantis tarpdisciplininis mokymas, apibūdinantis dinaminius ir progresuojančius holografinės pasaulėvokos aspektus.

Sinergetikos terminas, vokiečių fiziko G. Chakeno pradėta moksliniuose darbuose vartoti 70 m.m., apibūdina tarpdisciplininę mokslinių tyrimų kryptį, orientuotą į universalių saviorganizacijos procesų įvairiausios prigimties sistemose pažinimą. Sinergetikos objektas – saviorganizacija – suprantama kaip tvarkingų, organizuotų erdvinių ir laikinių struktūrų sudėtingose, nelinijiniu būdu besivystančiose sistemose atsiradimo procesas.  Pažymėtina, kad tai susiję ne tik su reiškinių kilme: saviorganizaciją matome sistemose, atsidūrusiose nestabilioje padėtyje, vadinamoje bifurkacijos (susidvejinimo) tašku.

Nestabilumo būklėje sistemos raida virsta neapibrėžtu, neapskaičiuojamu procesu, kur nereikšmingi, atsitiktiniai nukrypimai gali radikaliai paveikti tolesnį sistemos likimą. Taip iš nestabilaus, chaotiško būvio saviorganizacijos sistemoje formuojasi nauja stabili struktūra – tvarka.

Šie esminiai sinergetikos mokymo komponentai suponuoja kokybiškai naujo, netradicinio pasaulėvaizdžio įžvalgą, jo suvokimą kaip sudėtingai organizuoto ir atviro (t.y. tampančio, o ne tapusio), nepaliaujamai atsirandančio, o ne besirandančio, t.y. pasaulio, kuris evoliucionuoja pagal nelinijinius dėsningumus, numanančius aibę netikėtų lūžių, krizių ir šuolių, susijusių su tolesniu šio pasaulio plėtros krypčių išsirinkimu. Reikšminga, kad, teikdama novatorišką pasaulio įžvalgos būdą, sinergetika tuo pat metu atgaivina ir remiasi tūkstantmečių idėjomis, Rytų ir Vakarų mąstysenos ir pasaulėjautos ypatumais.

Iš Rytų mentalinės tradicijos sinergetika paėmė Visovės (“viskas viskame”) ir Dao – vieningo pasauliui ir žmogui kelio – idėjas. Iš Vakarų mokslinio intelektinio aktyvizmo sinergetika perima analizės ir eksperimento įgūdžius bei mokslinių išvadų visuotinumo nuostatą, sistemologijos metodologiją bei matematinį modeliavimą ir t.t. Sinergetikos perspektyvoje žmogus – jau ne amžinų ir absoliučių gamtos dėsnių atradėjas, o lygiaverčio dialogo su gamta partneris ir natūralus fizinių, cheminių, biologinių procesų, besivystančių pagal bendrus visiems jiems saviorganizacijos mechanizmus, dalyvis. Skirtingai nuo mokslinių metodologinių prieigų, sinergetika tyrinėja atviras (t.y. vykdančias medžiagų ir energijos apykaitą su išorine aplinka ir turinčias energijos kaupimo ir šalinimo kanalus), nelinijines sistemas. Todėl sinergetikos dalyku laikomi saviorganizacijos mechanizmai, t.y. spontaniško tvarkingų struktūrų atsiradimo, stabilizacijos ir savigriovos tokiose sistemos ypatybės. Pabrėžtina, kad minėtų struktūrų susidarymo ir nykimo, perėjimo iš chaoso į tvarką ir atgal mechanizmai nepriklauso nuo sudarančių sistemų elementų ar posistemių prigimties, o vienodai būdingi tiek gamtos (gyvajame ir negyvajame), tiek žmogaus, socialiniame pasaulyje vykstantiems procesams. Sinergetikoje plėtojamų idėjų ir koncepcijų įvairovė daro ją veikiau paradigma nei apibrėžta pasaulėrangos teorija, t.y. sąlygoja jos, kaip bendrosios metodologinės ir euristinės prieigos bei ypatingo mąstysenos stiliaus naujo pasaulėtyros būdo tapsmo procese sampratą.

Tai pasakytina ir apie vartojamos sinergetikoje terminologijos, pasižyminčios universalumu, pobūdį.  Ne mažiau reikšminga saviorganizacijos eigos charakteristikai yra fraktalo (aibės, daugybės) sąvoka. Fraktalais vadinami objektai, turintys savitarpio panašybės pobūdį, t.y. skirtingų mastų invariantiškumo savybę. Tai reiškia, kad maža objekto struktūros dalis panašėja, kopijuoja didesnę dalį ar visą struktūrą apskritai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e3db5aa16ff7d4c4bba82f1ac79d39ec.zip)Saviorganizacija ir sinergetika7 Kb2
Neteisinga

 
Filosofija Saviorganizacija ir sinergetika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt