www.spargalkes.lt

Vertybinių popierių rinka (Referatas)

Vertybinių popierių rinka - neatsiejama valstybės, su išvystyta ekonomika, dalis. Paprastai situacija vertybinių popierių rinkoje atspindi visos ekonomikos būklė. Ir tai rodo jos svarbą valstybės, o tuo pačiu ir jos gyventojų gerovei.

Aš manau, kad vertybinių popierių rinka yra labai įdomi sistema, kuri veikia kaip laikrodis, bet iš kitos pusės, ji dažnai pateikia siurprizus, kurie verčia susimąstyti, priimti atsakingus sprendimus. Būtent, norėdama geriau išsiaiškinti jos veikimo principus, pasirinkau šią temą.

Dažnai literatūroje, ypač išleistoje tarybiniais metais, vertybinių popierių rinkos apibūdinimas apsiriboja tik vertybinių popierių biržos veiklos aprašymu, tad šiame kursiniame darbe aš norėčiau parodyti vertybinių popierių rinkos vietą finansų rinkoje. Todėl pirmojoje dalyje aš iš pradžių bendrai apžvelgsiu finansų rinką, o vėliau skirstysiu ją pagal skolų apmokėjimo laikotarpį, t.y. atskirai nagrinėsiu pinigų ir kapitalo rinkas.

Antrajame skyriuje jau nagrinėsiu vertybinių popierių rinką, kuri ir funkcionuoja pinigų ir kapitalo rinkų rėmuose. Šiame skyriuje trumpai aptarsiu visas vertybinių popierių rūšis, iš jų smulkiau nagrinėsiu dvi pagrindines jų rūšis - akcijas ir obligacijas. Taip pat aptarsiu brokerių ir dilerių vaidmenį vertybinių popierių rinkoje. Dar apibrėšiu pirminę ir antrinę vertybinių popierių rinkas, bei jų pagrindinius bruožus.

Trečiąją dalį aš skirsiu Lietuvos vertybinių popierių rinkai. Joje aš taip pat aprašysiu vertybinių popierių biržos kūrimąsi ir veiklą. Skyriaus pabaigoje trumpai paminėsiu pagrindinius įvykius, turėjusius įtakos vertybinių popierių rinkos vystymuisi 1994 metais bei dar likusias vertybinių popierių rinkos problemas.

Paskutiniame skirsnyje, tikėdama Lietuvos vertybinių popierių rinkos ateitimi, norėčiau aptarti šios rinkos vystymosi prognozę 2005 - 2009 metams.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (9335055ed66680d752b846a1e8f6f00e.zip)Vertybinių popierių rinka (Referatas)25 Kb1
Neteisinga

 
Finansai Vertybinių popierių rinka (Referatas)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt