www.spargalkes.lt

Forfeitingas

Forfeitingas yra komercinių debitorinių įsiskolinimų pirkimas (paprastai tai yra akceptuoti vekseliai arba skolos lapeliai), kuriuos bankas laiko, kol ateina apmokėjimo terminas arba parduoda kitam bankui. Forfeitingas gali būti panaudotas kaip trumpalaikis kreditas prekėms. Jo pagrindą sudaro finansiniai įsipareigojimai ir yra būtinos tik banko garantijos.

Forfeitingo technika buvo sukurta 1960 metais, kai ji buvo panaudota tarp Vakarų eksportuotojų - ypač Vakarų Vokietijos, Italijos, Šveicarijos- ir šalių Rytinėje Europoje. Forfeitingo reikšmė kilusi iš prancūziško žodžio a forfait , kuris reiškia atsisakyti nuo teisės . Labiausiai forfeitingas išsivystė šalyse, kur yra sąlyginai silpnai išvystytas valstybinis eksporto kreditavimas. Iš pradžių forfeitingą vykdė komerciniai bankai, bet didėjant operacijų apimtims “a-forfe”, pradėjo kurtis taip pat ir specializuotos institucijos.

Šiuo metu vienu iš pagrindinių forfeitingo centrų yra Londonas. Didelė dalis forfeitingo verslo taip pat sukoncentruota Vokietijoje.

Pagrindiniai forfeitingo vertybiniai popieriai yra paprastieji arba pervedamieji vekseliai. Operacijos su jais vykdomos greitai ir paprastai, be nelauktų sunkumų.

Be vekselių forfeitingo objektu gali būti įsipareigojimai akredityvo formoje. Akredityvas-tai kredito įstaigos išduodamas indėlininkui vardinis vertybinis popierius, suteikiantis teisę gauti indėlį ar jo dalį kitoje kredito įstaigoje. Akredityvai gali būti atšaukiami ir neatšaukiami. Neatšaukiami akredityvai yra banko tvirtas įsipareigojimas apmokėti pristatytus jam komercinius dokumentus, pagal kuriuos yra išduotas akredityvas.

Žiūrint iš forfeitoriaus pozicijų, pagrindinis operacijos su akredityvu trūkumas yra tas, kad operacijos dalyvis siūlo, kad atlyginimas bus apmokamas periodiškai ir lygiomis dalimis. Tai yra nepatogu jam, ir patogu likusiems dalyviams.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ba88f69fc5f8c54e135da54375631d42.zip)Forfeitingas20 Kb0
Neteisinga

 
Finansai Forfeitingas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt