www.spargalkes.lt

Špera ,,Bendrieji apskaitos principai"

Nepriklausomai nuo įmonės tipo jos apskaita iš esmės vedama vienodai, atsižvelgiant į BAP. Šie principai Lietuvoje jau suformuluoti buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme įmonės principas. Įmonė yra atskiras apskaitos vienetas atskirtas nuo įmonių savininkų ir kitų įmonių. Įmonės turtas nesiejamas su savininko asmeniniu turtu. Net ir personalinėse įmonėse, kurių turtas ir skolos būna teisiškai susijusios su sav turtu skolomis, osav asmeninis turtas gali būti panaudotas įm įsiskolinimams apmokėti, kaip ir įm turtas gali būti parduotas savininkui, jo skoloms padegti. Įm veiklos apskaita yra atkirta nuo jos sav veiklos apskaitos.

Įm princ. nusako, kad įmonės valdymo personalas yra tiesiogiai atsakingas už įm veiklą jo savininkui.

Tęsiamos veiklos principas. Daroma prielaida, kad kieviena įm. gali egzistoti nepriklausomai ilgai. Šis princ . teigia, kad įm. kaip apsk. objektas artimiausiu metu nebus likviduojama ir jos egzistavimo laikotarpis nėra kokiu nors būdu apribotas.

Periodiškumo p. jis nusako, kad nepaisyti įmonės būklės jos ūkinė veikla gali būti dirbtinai suskirstyta į tam tikrus laikotarpius. Mokęsčių įstat. nuliamia jog dažniausiai taikomas lakotarpis kalendoriniai metai.

Nepriklausomai nuo gamybos specifikos žemės ūkio įm. , mok. įstaig. gali taikyti ir kitus pasirinktus ūkinius metus. Metų laikotarpis yra dalijamas ketvirčiais arba mėnesiais norint gauti daugiau informacijos.

Pastovumo principas. Jis teigia, kad apskaitos metodika turi būti pastovi pakankamai ilgą laikotarpį. Pasirinkta metodika negali būti keičiama metų eigoje. Rekomenduojama ją nekeisti dar ilgiau.

Piniginio įkainojimo principas. Įm. veikla nuolat yra analizuojama, lyginama su kitų įmonių veiklos rezultatais, tai galima padaryti naudojant piniginį vienetą. Visi įm. turto atsargų, veiklos pasikeitimai yra matuojami pinigais (Liet. litais). Infliacija apskaitoje nėra svarbi, daroma prielaida, kad pinigas yra stabilus.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (c8236a10a8a36f986b7dda004ca71d19.zip)Špera ,,Bendrieji apskaitos principai"7 Kb0
Neteisinga

 
Finansai Špera ,,Bendrieji apskaitos principai"
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt