www.spargalkes.lt

Reliatyvumas

Einšteino reliatyvumo teorijos pagrindas 2 postulatai:

1. Gamtos procesai visų inercinių atskaitos sistemų atžvilgiu vyksta vienodai. Tai reiškia, kad visi fizikos dėsniai inercinių sistemų atžvilgiu užrašomi vienoda forma. Mechanikos reliatyvumo principas tinka ir elektromagnetiniams reiškiniams (arba.: jokiais bandymais (sistemos viduje) negalima nustatyti skirtumo tarp judėjimo iš inercijos ir rimties būsenos).

2. Šviesos greitis tuštumoje visų inercinių atskaitos sistemų atžvilgiu yra vienodas visomis kryptimis ir nepriklauso nei nuo šviesos signalo šaltinio, nei nuo imtuvo greičio (stebėtojo judėjimo greičio). Šviesos greitis yra nereliatyvus. Tuštumoje jis yra didžiausias sąveikos perdavimo greitis gamtoje. Jos greitis vakuume yra vienodas visomis kryptimis ir nepriklauso nei nuo šaltinio, nei nuo stebėtojo judėjimo greičio. Tai absoliutus greitis.

Reliatyvumo teorija - tai fizikinė teorija, nagrinėjanti reiškinius, vykstančius dideliais greičiais judančiose sistemose. Klasikinis požiūris į erdvę ir laiką neteisingas, nes laikoma, kad poveikiai ir signalai iš vieno erdvės taško į kitą perduodami momentaliai. Poveikių sklidimo greitis yra ribotas. Vienalaikiškumo sąvoka - reliatyvi. Vienalaikiškumo reliatyvumas nepažeidžia priežastingumo proncipo (kad ir kokiu greičiu judėtų stebėtojas, jis niekados neužfiksuos įvykių atvirkščia tvarka). Posvyrio kampas α priklauso nuo sistemos S’ greičio ir vadinamas aberacijos kampu. Δt tuo didesnis, kuo didesniu greičiu juda sistemos viena kitos atžvilgiu. Kai tas greitis - 0, tai aberacijos kampas - 0 (reliatyvistinės ir klasikinės mechanikos išvados sutampa). Judančioje sistemoje laikas eina lėčiau. Judančio laikrodžio sekundė ilgesnė, jis veluoja nejudančio laikrodžio atžvilgiu. Laiko sulėtėjimas judančioje sistemoje tuo ryškesnis, kuo artimesnis šviesos greičiui jos judėjimo greitis. Dideliu greičiu judančioje sistemoje sulėtėjus laikui, sulėtėja visi procesai. Nejudančios sistemos atžvilgiu viskas vyksta lėčiau. T.y. nejudančioje sistemoje laikas eina greičiausiai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (86687da4cc0116262a6dd4147ece161d.zip)Reliatyvumas5 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Reliatyvumas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt