www.spargalkes.lt

Fizikinės sąvokos

Šviesos greitis - pirmą kartą buvo išmatuotas remiantis astronominiais stebėjimais. Olas riomeris stebėjo vieno Jupiterio palydovo užtemimus, žemės, saulės ir jupiterio orbitos yra beveik vienoje plokštumoje, todėl besisukantis apie jupiterį palydovas periodiškai patenka į jo šešėlį ir tampa nematomu. Riomeris pradėjo stebėjimus tuo metu, kai žemė buvo labiausiai priartėjusi prie jupiterio. Jis visiems metams į priekį apskaičiavo užtemimų pradžios bei pabaigos laiką. Tuo metu, kai jupiteris buvo tolimiausiame taške nuo žemės, užtemimas vėlavo 1000s. žemei nutolus nuo jupiterio, šviesa užtrunka papildomą laiką pailgėjusiam keliui nueiti (per orbitos skersmenį). Joks kūnas negali judėti greičiu, didesniu už šviesos greitį.

Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Šviesos sklidimo kryptį nurodo spinduliai - linijos, statmenos bangų paviršiams. Šviesos spinduliu vadinamas ne plonas šviesos pluoštas, bet linija, kuria sklinda šviesos energija. Tiesiaeigio sklidimo dėsnis: vienalytėje aplinkoje šviesa sklinda tiesiai. Mažų matmenų šaltinis meta ryškių kontūrų šešėlį. Kai šaltinio matmenys dideli - šešėliai yra nekontrastingi. Elektromagnetinių bangų energijos srauto tankis apibūdina ir šviesos bangų energiją. Tolstant nuo šaltinio, ji mažėja kaip dydis 1/R2.

Atspindys. Aplinkų riboje spindulio kryptis pakinta. Dalis šviesos grįžta į pirmąją aplinką (šviesos atspindys). Dalis šviesos patenka į antrąją aplinką, kurioje ji sklinda kita kryptimi (šviesa lūžta). Jeigu riba yra paviršius, kurio nelygumai žymiai mažesni už šviesos bangos ilgį - atspindys veidrodinis. Į artimų veidrodiniams paviršių siauru pluoštu krintantys lygiagretūs spinduliai atsispindėję taip pat sklinda siauru pluoštu artimomis kryptimis (veidrodinis atspindys). Kai nelygumai didesni už šviesos bangos ilgį, siauras pluoštas aplinkų riboje išsklaidomas; atsispindėję spinduliai sklinda įvairiomis kryptimis (sklaidusis arba difuzinis atspindys).

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (232228f0b964c1b539ab18fdedd0992d.zip)Fizikinės sąvokos4 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Fizikinės sąvokos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt