www.spargalkes.lt

Šviesa

Šviesos šaltiniai. Ką mes šviesa vadiname, tai tas visiems yra žinoma. Mums užteks priminti tiktai kai kuriuos šviesos šaltinius, kaip tai: saulė, žvaigždės, žaibas, uždegta ugnis, arba žvakė. Mes čia nieko nepasakėme apie mėnesį, nes jis pats iš savęs neišleidžia šviesos spindulių, ir jeigu jis yra matomas, tai tiktai dėlto, jog iki mumis atmuša šviesos spindulius nuo saulės apturėtus. Jus žinote, jog saulė be jokio palyginimo duoda daugiausia šviesos, nei kad kiti minėti šaltiniai. Dėl palyginimo šviesos pajėgų paminėtų daiktų užteks pasakyti, jog kad apturėti saulės šviesą, reiktų, idant ant dangaus būtų aštuoni šimtai tūkstančių mėnulių pilnaties laike, ir jog šviesa šviesiausios ant dangaus žvaigždės, Sirijaus, yra šešis milijonus kartų mažesnė, už saulės šviesą.

Šviesos išsiplatinimas. Šviesa, kaip ir spinduliuojanti šiluma, išsiplatina per tuščias vietas, per vietas dujomis (gazais) pripildytas, per vandenį ir kitus daiktus. Oras geriausiai šviesą perleidžia, ne kurie gi kieti daiktai, kaip medis ir žemės jo visiškai neperleidžia, vienok tai pasilieka teisybė, kada paminėti daiktai yra gana stori, nes yra patirta, jog didelė plona aukso blėtelė taip pat šviesą perleidžia.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (328063fa539ebf3b266c390ff2f67350.zip)Šviesa60 Kb2
Neteisinga

 
Fizika Šviesa
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt