www.spargalkes.lt

Izaokas Niutonas

Izaokas Niutonas gimė 1642 m. gruodžio 25 d. mažame kaimelyje Linkolnšyre, Anglijoje. Nenuostabu, kad turėjęs sunkią vaikyste., Niutonas linko į paranoją ir smarkų įniršį. Izaokas buvo nerangus, nerišliai kalbėjo, kartais kalbėdamas staiga užsigalvodavo ir ilgam nutildavo.  Jis retai juokdavosi. Kai vienas draugas Niutonui pa¬sakė, kad nemato kokios nors naudos iš graikų matematiko Euklido (Euclides) studijavimo, pastarasis ėmęs linksmai juoktis. Erazmas Darvinas yra sakęs (Erasmus Darwin): "Newton Explored in Natures scenes the effect and cause/ And, charme'd, unravelled all her latent tlaws". ("Gamtos scenoje Niutonas išty¬rė veikimą ir pagrindus/ Ir pagautas žavesio atspėjo visus jos slaptus dės¬nius". Netgi gyvenimo pabaigoje Niutono neapvylė geniali kūrybinė intuicija. Jis ilgai stebėjo kibirkštis, kurios sublyksi tarp adatos ir vilna įtrinto gintaro. Rašė, kad jos primena jam mažus žaibus. Jis jautė stovįs prie paslaptingo, dar niekieno nepavadinto didžiulio elektros ir magnetizmo pasaulio vartų. Jis jau buvo beatidarąs juos, tačiau trūko laiko.  Niutonas mirė 1727 metų kovo 31 dieną, Kensigtone, netoli Londono. Akmenligė žiauriai kamavo jį, tačiau paskutinę gyvenimo dieną tarsi aprimo, jis juokėsi, kalbėjosi su gydytoju, skaitė laikraščius. O naktį tyliai mirė. I. Niutonas palaidotas Vestminsterio vienuolyne.

Izaokas Niutonas yra bene įtakingiausia istorinė as¬menybė Vakarų moksle. Savo laikais jis buvo laikomas didžiu intelektualu. Niutonas nepradėjo mokslinės revoliucijos, nes ji jau buvo pakeliui, kai jis gimė. jo moksliniai laimėjimai greičiau suteikė formą ir pagrindinius intelektualinius įrankius šiuolaikiniam fizikos mokslui. Niutono sąskaitoje — trys pagrindiniai judėjimo dėsniai(inercijos, jėgos, veiksmo ir atoveiksmio), visuotinės traukos dėsnis, baltos šviesos skaitymo dėsniai ir visuotinės traukos dėsnis, su kuriuo visas fizikos fenomenas žemėje ir danguje pasidarė prognozuojamas, paprastas ir iš principo pakluso technologijos aiškinimams ir manipuliacijai. Be to, I. Niutonas sukūrė korpuskulinę šviesos teoriją, diferencialinį ir integralinį skaičiavimą, suformulavo įkaitinto kūno atšalimo bei priešinimosi judėjimui klampiame skystyje dėsnį, sukonstravo vieną iš pirmųjų termometrų, pirmą kartą pagamino reflektorių. Jis pagrindė absoliutaus judėjimo, absoliučios erdvės (erdvė - tai kūnų pripildyta trijų matmenų tuštuma, nepriklausoma nuo laiko ir materijos) ir absoliutaus laiko (laikas - tai gryna trukmė, nepriklausoma nuo materijos ir erdvės) sąvokas. Tokia laiko ir erdvės koncepcija atitiko to meto klasikinę mechaniką, klasikinę gravitacijos teoriją. Vėliau mokslas įrodė laiko ir erdvės priklausomumą nuo įvairių gamtos ir žmogaus sąmonės procesų bei vienas nuo kito. Niutonas padarė reikšmingų atradimų optikos ir matematikos srityse. Niutonas įnešė svarbų indėlį į termodinamiką (mokslas apie šilumą) ir akustiką (mokslas apie garsą), suformulavo be galo svarbius fizikinius judėjimo kiekio išsilaikymo ir kampinio judėjimo kiekio išsilaikymo principus, atrado binarinę teoremą matematikoje (Niutono binomas), paaiškino žvaigdžių kilmę. Tiktai dvidešimtajame amžiuje, kai mokslininkai pradėjo su¬sidurti su mažiausiais dydžiais — atomais, Niutono dėsnių reikšmė šiek tiek susvyravo.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (917755b563601faba2698f37185b5c32.zip)Izaokas Niutonas10 Kb1
Neteisinga

 
Fizika Izaokas Niutonas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt