www.spargalkes.lt

Optika 2

Stebėdami įvairius šviesos šaltinius, matome, kad jie skirtingai apšviečia aplinkos daiktus. Galima teigti, kad šviesos šaltiniai spinduliuoja ne vienodu intensyvumu. Šaltinio spinduliavimo intensyvumui apibūdinti vartojamas fizikinis dydis šviesos stipris. Šviesos srautas nusako, kokį energijos kiekį šviesa atneša į kūno paviršiaus plotą S per vieną s. Paviršiaus apšvieta – tai vienetiniam paviršiaus plotui tenkantis šviesos srautas. Medžiagos lūžio rodiklis tuštumos (vakuumo) atžvilgiu vadinamas tos medžiagos absoliutiniu lūžio rodikliu. Šviesos lūžimo dėsnyje esantis dydis n vadinamas santykiniu lūžio rodikliu. Visos šviesos, sklindančios iš opt. tankesnės terpės į opt. retesnę, atspindys nuo retesnės terpės vadinamas visišku atspindžiu.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (6031796d8a0c6d8548008a0e30909359.zip)Optika 24 Kb1
Neteisinga

 
Fizika Optika 2
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt