www.spargalkes.lt

Fizika gamtos mokslų studentams

PRATARMĖ

Šis vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų medicinos ir gamtos mokslų (biologijos, geologijos, geografijos, chemijos) programų studentams. Minėtų programų studentams reikalingos specifinės fizikos žinios, susijusios su įvairių fizikinių vyksmų gyvuosiuose organizmuose aiškinimu, fizikinių metodų taikymu medicinoje ir biologijoje ir taikomų šiose srityse prietaisų fizikinių pagrindų nagrinėjimu. Biomedicininės fizikos paskirties vadovėlių, neskaitant siauros tematikos metodinių priemonių, per pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje nebuvo išleista, todėl norėtume šiuo darbu užpildyti susidariusią spragą.

Kadangi šio vadovėlio fizikinių temų ratas yra platus, jį rengė didelis autorių kolektyvas: J. Butrimaitė, prof. habil. dr. A. Dementjev, prof. dr. G. Dikčius, prof. dr. R. Gadonas, doc. dr. J. Jasevičiūtė, V. Karenauskaitė, prof. habil. dr. V. Sirutkaitis, prof. habil. dr. V. Smilgevičius. Visi kolektyvo nariai turi ilgalaikę darbo patirtį su minėtų specialybių studentais. Prof. G. Dikčius skaito paskaitas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto medicinos, visuomenės sveikatos, kineziterapijos bei ergoterapijios programų studentams; doc. J. Jasevičiūtė − stomatologijos, Gamtos mokslų fakulteto geologijos ir geografijos; prof. V. Sirutkaitis, prof. V.Smilgevičius − ekologinės ir molekulinės biologijos specialybių studentams; V.Karenauskaitė yra Fizikos bendrosios laboratorijos vedėja bei lektorė. Be to, visi autoriai vadovauja šių specialybių studentų praktikos darbams.

Vadovėlį sudaro tokie skyriai: 1. Įvadas; 2. Matavimai ir matavimo paklaidos; 3. Bendros darbo mokomosiose laboratorijose saugos problemos; 4. Mechanika; 5. Molekulinė fizika; 6. Elektra. Magnetizmas. Medicininė elektronika; 7. Optika; 8. Fizikos uždaviniai; 9. Priedai; 10. Literatūros sąrašas.

Iš viso pateikta 23-jų medicinos ir gamtos mokslams svarbių fizikos temų teorija. Kiekvienos temos apraše pakankamai plačiai aprašomi fizikiniai reiškiniai, jų ryšys su medicina ir gamtos mokslais, pateiktos formulės reikalingos atitinkamų fizikinių uždavinių sprendimui, dydžių skaičiavimui. Taip pat kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami su ta tema susijusių laboratorinių darbų aprašai: užduotys; darbo priemonės ir prietaisai; užduočių atlikimo metodika ir eiga.


 
Fizika Fizika gamtos mokslų studentams
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt