www.spargalkes.lt

Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas

Elektros srovė ir jos pagrindiniai dėsningumai

Elektros srovė yra bet koks kryptingas elektros krūvių (tiksliau sakant elektringųjų dalelių ar įelektrintų kūnų) judėjimas. Laisvųjų elektronų metaluose ar teigiamųjų bei neigiamųjų jonų elektrolituose judėjimas, įelektrinto bet kokio kūno slenkamasis ar sukamasis judėjimas yra elektros srovės pavyzdžiai. Tačiau dažniausiai kalbėdami apie elektros srovę turime galvoje kryptingą elektringųjų dalelių judėjimą medžiagoje ar vakuume. Šios elektringosios daleles dar vadinamos krūvininkais.

Tekant elektros srovei atsiranda naujų reiškinių, kurie nebūdingi judantiems krūviams. Iš jų paminėtini: 1. Šiluminis veikimas. Laidininkas, kuriuo teka elektros srovė, įšyla. 2. Cheminis veikimas. Tekant elektros srovei gali kisti medžiagos cheminė sudėtis. Šis reiškinys būdingas tik medžiagoms, kuriose krūvininkai yra jonai, pavyzdžiui, elektrolitams - vandeniniams druskų, rūgščių ar šarmų tirpalams. 3. Magnetinis veikimas. Elektros srovė kuria magnetinį lauką. Pavyzdžiui, arti padėtos magnetinės rodyklės kryptis pakinta, kai laidu ima tekėti elektros srovė.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a1ac6cc0d3176ed4b9fe6591d17a5468.zip)Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas423 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt