www.spargalkes.lt

Atomo ir branduolio fizikos laboratoriniai darbai

Spinduliavimo kvantinė prigimtis

Siekdamas paaiškinti absoliučiai juodo kūno spinduliuotės eksperimentinius dėsningumus, vokiečių fizikas Maksas Plankas 1900 m. padarė prielaidą, kad elektromagnetinė energija išspinduliuojama ir sklinda ne tolydžiai, o diskrečiai, tiksliai apibrėžtomis atskiromis porcijomis, kurios vadinamos spinduliuotės kvantais. Be to, vieno kvanto energija E yra proporcinga spinduliuotės dažniui ν. Proporcingumo koeficientas vadinamas Planko konstanta ir žymimas h.

Planko hipotezės pagrindu Albertas Einšteinas 1905 m. sukūrė šviesos kvantinę (fotoninę) teoriją. Pagal Einšteiną, šviesos energijos kvantą galima laikyti materialia dalele, kuri sklinda šviesos greičiu ir perneša energiją E = hν. Ši dalelė vadinama fotonu. Kadangi fotonas elgiasi kaip materiali dalelė, tai jis privalo turėti masę ir judesio kiekį. Fotono masę mf galima rasti, pasinaudojus energijos ir masės sąryšiu: hν = mfc2

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (aaae191f933ae8f943af5f700dcc6186.zip)Atomo ir branduolio fizikos laboratoriniai darbai2937 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Atomo ir branduolio fizikos laboratoriniai darbai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt