www.spargalkes.lt

Lazeris fotoelementas

Prietaisas keičiantis spindulių energiją elektros energija vadinamas fotoelementu. Vakuuminį fotoelementą sudaro stiklinis balionas, išš kurio išsiurbtas oras. Dalis baliono vidinio pavirššiaus padengta ššviesiai jautriu metalo sluoksniu, - tai fotokatodas. Anodas yra metalinis žiedelis įmontuotas baliono žiede. Abu elektrodai įjungiami į grandinę kontaktinėmis kojelėmis, įtvirtintomis plastmasiniame cokolyje. Apššvietus katodą išš jo iššlekia fotoelektronai ir skrieja link teigiamo anodo, grandinėje atsiranda fotosrovė. Vakuuminio fotoelemento srovė neinertišška, tiksliai pakartoja ššviesos kitimus, todėl ššie prietaisai naudojami garsui įrašyti kino juostoje ir įraššytam garsui atgaminti. Taip pat apššviestumui matuoti, įvairiems procesams automatišškai valdyti. Derinant fotoelementus ir elektromagnetines rėles galimi įvairūs regintieji automatai.

Saulės baterija.  Saulės baterija sudaryta išš užtvarinių puslaidininkinių fotoelementų. Elektroninio laidumo silicio plokšštelė padengiama plonu skylinio laidumo silicio sluoksniu. Tarp skiringo laidumo puslaidininkių susidaro užtvarinis pn sluoksnis. Veikiant ššviesai silicio sluoksnyje vyksta vidinis fotoefektas: iššsilaisvina elektronai ir atsiranda skylės. Veikiami sandūros elektrinio lauko, ššie krūvininkai atsiskiria – elektronai pereina į n sritį, o skylutės kaupiasi p srityje; pn sandūroje atsiranda papildomas potencialų skirtumas, vadinamas fotoelektrovaros jėga. Sujungus elektronus grandine teka srovė, jos stiprumas priklauso nuo ššviesos srauto ir apkrovos varžos.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ab0ded1be3e08d12e7884872beea8c33.zip)Lazeris fotoelementas3 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Lazeris fotoelementas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt