www.spargalkes.lt

Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos.

Teorinė dalis. Skysčio molekulės yra arti viena kitos, todėl tarp jų veikia gana didelės molekulinės jėgos. Didėjant atstumui, molekulinės jėgos sparčiai mažėja. Kai šis atstumas didesnis už vadinamąjį molekulinio veikimo sferos spindulį  R≈10-9 m, į jas jau nekreipiama dėmesio.


 
Fizika Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt