www.spargalkes.lt

Tirpalų lūžio rodiklio tyrimas refraktometru

Darbo užduotis: ištirti priklausomybę tarp skaidraus tirpalo lūžio rodiklio ir jo svorinės koncentracijos bei nustatyti patiekto tirpalo nežinomą koncentraciją.

Teorinė dalis: Tirpalo absoliutinį lūžio rodiklį n nustatome refraktometru pagal ribinį kampą. Naudojamo refraktometro schema pavaizduota paveikslėlyje. Joje turime glaudžiamąjį lęšį 1, kuris šviesos šaltinio S siunčiamus spindulius nukreipia reikiama linkme, dvi stačiakampes prizmes (apšvietimo prizmę 2 ir matavimo prizmę 3), dispersijos kompensatorių 4 ir žiūroną Z. Žiūronas susideda iš objektyvo 5 ir okuliaro 9. Be to jame įtaisyta plokštelė 7 su punktyrine vizuojamąja linija (trys brūkšneliai) ir stačiakampė prizmė 6, kuri visiško vidaus atspindžio dėka pakeičia spindulių eigą 900 kampu. Ši prizmė įtaisyta tik prietaiso eksplotavimui. Detalių 6, 7, 8 bei 9 tikrą padėtį refraktometre sudarysime, pasukę žiūroną 900 kampu apie ašį 001 taip, kad okuliaras 9 būtų nukreiptas į mus.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e19f5f8d906fab87f5f09b4dcccbbf47.zip)Tirpalų lūžio rodiklio tyrimas refraktometru8 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Tirpalų lūžio rodiklio tyrimas refraktometru
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt