www.spargalkes.lt

Elektra ir magnetizmas (V. Rinkevičius)

Vytautas Jonas Rinkevičius gimė 1938 m. sausio 27 d. Ilčiukuose, Utenos rajone. Studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete. Baigęs studijas 1961 m., buvo paskirtas dirbti Puslaidininkių fizikos katedroje vyresniuoju dėstytoju. Tuo pat metu jis pradėjo stibio sulfido elektrinių savybių tyrimus ir 1970 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją “Stibio sulfido monokristalų vietinių lygmenų ir piroelektrinių savybių tyrimas”. 1974 m. jam buvo suteiktas pedagoginis docento vardas. Doc. V.Rinkevičius buvo vienas pirmųjų, pritaikiusių termostimuliuotų srovių metodą puslaidininkių elektroninėms savybėms tirti, o jų interpretacijai naudojo sudėtingas kompiuterines programas. Jo atliktų didelės varžos puslaidininkių elektrinių savybių tyrimo rezultatai paskelbti prestižiniuose moksliniuose žurnaluose.

Doc. V.Rinkevičius mėgo pedagoginį darbą, pirmasis fakultete panaudojo kompiuterinę uždavinių sprendimo kontrolę. Skaitė paskaitas “Fizikos Olimpo” mokyklos moksleiviams, atspausdino šių paskaitų konspektą ir uždavinių rinkinį. Jis daugelį metų skaitė bendrosios fizikos kursą “Elektra ir magnetizmas”, kurio vadovėlį baigė rašyti paskutinėmis gyvenimo dienomis. Vadovėlio kalba netaisyta.

Įvadas

Šiuo metu žinomos keturios sąveikos tarp elementariųjų dalelių rūšys: stiprioji, elektromagneti-nė, silpnoji ir gravitacinė. Elektromagnetinė sąveika, pagal savo stiprumą būdama antroje vietoje, gamtoje yra itin svarbi. Jos dėka egzistuoja atomai, molekulės, skystieji ir kietieji kūnai. Daugelis me-chanikos bei molekulinės fizikos kurse nagrinėtų jėgų (pvz., smūgio, trinties, klampumo, tamprumo ir kt. Jėgos) iš esmės yra elektromagnetinės prigimties.

Nuostoviojo elektrinio lauko sąvokos fizikinė prasmė ir jos taikymo ribos
Elektrostatika nagrinėja nejudančių krūvių sąveiką bei tokių krūvių sukurtą lauką, vadinamą elektrostatiniu lauku. Elektrostatinis laukas tam tikra prasme yra abstrakcija, nes gamtoje nejudančių krūvių nėra. Kaip žinome, visos elementariosios dalelės ir iš jų sudaryti atomai bei molekulės nuolat netvarkingai juda. Tačiau jei kūno krūvį sudaro daug elementariųjų dalelių ir erdvės taško, kuriame nagrinėjamas laukas, nuotolis nuo kūno yra daug didesnis už netvarkingai judančių elektringųjų dale-lių trajektorijų matmenis, lauką nagrinėjamame taške tam tikru tikslumu galime laikyti elektrostatiniu lauku. Taigi yra visiška analogija su statika mechanikoje: nors bet kokį kūną sudarančios dalelės ne-paliaujamai juda, pats kūnas, sudarytas iš tų dalelių, gali ir nejudėti.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e81d79e39d58d1b701b0b6f05f35f9f3.zip)Elektra ir magnetizmas (V. Rinkevičius)1827 Kb3
Neteisinga

 
Fizika Elektra ir magnetizmas (V. Rinkevičius)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt