www.spargalkes.lt

Teorinė mechanika statika (vgtu)

Knygoje išdėstyta klasikinės mechanikos teorijos dalis – statika. Suformuluoti statikos svarbiausieji uždaviniai, apibrėžtos pagrindinės sąvokos, išnagrinėti visi statikos nagrinėjami objektai – jėgos, jėgų sistemos bei įvairių jėgų sistemų veikiami kūnai ir jų sistemos. Aprašyti jėgų sistemų klasifikavimo principai, išnagrinėtos ir suformuluotos šių sistemų pusiausvyros sąlygos. Vaizdžiai demonstruojamas statikos metodų taikymas įvairiems uždaviniams spręsti.
Knyga parengta remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programa ir rekomenduojama pagrindinių studijų studentams, siekiantiems savarankiškai susipažinti su statikos metodų teoriniais pagrindais.

PRATARMĖ

Mechanika – nuolat tobulėjantis fundamentinis mokslas, apimantis klasikinę ir naujausias, dažnai dar iki galo nesuformuluotas, teorijas, kuriame plačiai taikomi šiuolaikiniai skaičiavimo ir matematinio modeliavimo metodai, pritaikomos naujausios technikos galimybės eksperimentams, tyrimams bei virtualiajam – kompiuteriniam įvairių konstrukcijų ir procesų modeliavimui atlikti. Aukštosiose technikos mokyklose susipažinimas su šiuo mokslu prasideda nuo teorinės mechanikos kurso. Teorinė mechanika – dalykas, kurio studijavimas leidžia būsimiems inžinieriams įsisavinti klasikinės mechanikos teorijos pagrindus, padeda suformuoti inžinerinį mąstymą, įgyti uždavinių sprendimo įgūdžių, būtinų studijuojant tokius inžinerinius dalykus, kaip medžiagų atsparumas, medžiagų mechanika, mašinų ir mechanizmų teorija ir t. t.

Technikos universitetų šiuolaikinių studijų programose numatomos paskaitos ir savarankiškas papildomos literatūros nagrinėjimas. Todėl autoriai nutarė parengti teorinės mechanikos statikos dalies paskaitų konspektą ir visus kurse nagrinėjamus teorijos klausimus aptarti daug išsamiau negu tai įmanoma padaryti per paskaitoms skirtą laiką.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e210f5e7cceb75b9f057c71c64c15c79.zip)Teorinė mechanika statika (vgtu)2053 Kb3
Neteisinga

 
Fizika Teorinė mechanika statika (vgtu)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt