www.spargalkes.lt

Nuolatinė elektros srovė 1

Elektros srovės stipris ir srovės tankis

Elektros srovė yra bet koks kryptingas elektros krūvių (tiksliau sakant elektringųjų dalelių ar įelektrintų kūnų) judėjimas. Laisvųjų elektronų metaluose ar teigiamųjų bei neigiamųjų jonų elektrolituose judėjimas, įelektrinto bet kokio kūno slenkamasis ar sukamasis judėjimas yra elektros srovės pavyzdžiai. Tačiau dažniausiai kalbėdami apie elektros srovę turime galvoje kryptingą elektringųjų dalelių judėjimą medžiagoje ar  vakuume. Šios elektringosios dalelės dar vadinamos krūvininkais.

Tekant elektros srovei atsiranda naujų reiškinių, kurie nebūdingi nejudantiems krūviams. Iš jų paminėtini:

1) Šiluminis veikimas. Laidininkas, kuriuo teka elektros srovė, įšyla.

2) Cheminis veikimas. Tekant elektros srovei gali kisti medžiagos cheminė sudėtis. Šis reiškinys būdingas tik medžiagoms, kuriose krūvininkai yra jonai, pavyzdžiui, elektrolitams – vandeniniams druskų, rūgščių ar šarmų tirpalams.

3) Magnetinis veikimas. Elektros srovė kuria magnetinį lauką. Pavyzdžiui, arti laido padėtos magnetinės rodyklės kryptis pakinta, kai laidu ima tekėti elektros srovė.
Magnetinis srovės veikimas, skirtingai nuo šiluminio ir cheminio, yra bendriausias. Jis pasireiškia visais elektros srovės atvejais, netgi judant masyviems įelektrintiems kūnams, kada šiluminio ir cheminio veikimo nesti. Cheminio veikimo nesti tekant srovei medžiagomis, kuriuose krūvininkai yra laisvieji elektronai, pavyzdžiui, metalais. Šiluma neišsiskiria tekant srovei superlaidininkais.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e2737a59b1e09b8b8136a8de21f05ebd.zip)Nuolatinė elektros srovė 11192 Kb1
Neteisinga

 
Fizika Nuolatinė elektros srovė 1
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt