www.spargalkes.lt

Plyksnio užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Plyksnio temperatūra turi žemiausią temperatūrą prie kurios naftos produkto garai su oru sudaro mišinį momentaliai sudegantį prikišus prie jo liepsną. Plyksnio temperatūra tam tikru laipsniu apibūdina naftos produkto pavojingumą gaisro atžvilgiu. Užsiliepsnojimo temperatūra vadinama temperatūra prie kurios pašildžius naftos produktus ir prikišus prie jo liepsną jis užsiliepsnoja ir dega ne trumpiau 5 s. Užsiliepsnojimo temperatūra visada aukštesnė už plyksnio temperatūrą keliomis dešintosiomis laipsnio.

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra tai tokia minimali temperatūra kuria esant naftos produkto garai su oru užsidega be išorinio liepsnos šaltinio. Šia savybe ir remiasi vidaus degimo dyzelinių variklių darbas. Savaiminio užsidegimo temperatūra visada aukštesnė nei plyksnio temperatūra keliais šimtais laipsnių. Plyksnio temperatūra charakterizuoja žibalo dizelinio kuro, tepalų, mazutų ir kitų sunkių naftos frakcijų žemutinę sprogstamumo ribą. Tuo tarpu benzino plyksnio temperatūra charakterizuoja viršutinę sprogstamumo ribą. Pirmu atveju ji nustatoma kaitinant, antru atveju jinustatoma šaldant. Plyksnio temperatūrai turi įtaką atmosferos slėgis, oro drėgnumas ir aparatūra.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e250582efad9a428074ca9eefd84633d.zip)Plyksnio užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra3 Kb1
Neteisinga

 
Fizika Plyksnio užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt