www.spargalkes.lt

Elektromagnetizmas radijo ryšio principais

Elektromagnetinis laukas. Elektrinio lauko šaltinis yra ne tik elektros krūvis, bet ir kintamasis magnetinis laukas. Juo greičiau kinta magnetinė indukcija, juo stipresnis atsiradęs laukas. Magnetinei indukcijai didėjant, elektrinio lauko stiprumo E kryptis ir vektoriaus B kryptis sudaro kairįjį sraigtą. Kai mažėja, sudaro dešinįjį. Kintantis laikui bėgant elektrinis laukas sužadina magnetinį lauką.  Elektrinio lauko stiprumui didėjant, atsiradusio magnetinio lauko indukcijos B kryptis ir vektoriaus E kryptis sudaro dešinįjį sraigtą. Kai mažėja, sudaro kairįjį. Elektriniai ir magnetiniai laukai egzistuoja priklausydami vienas nuo kito. Elektrinis laukas be magnetinio arba magnetinis be elektrinio gali egzistuoti tik tam tikros atskaitos sistemos atžvilgiu. Teiginys, kad erdvės taške yra tiktai elektrinis arba tiktai magnetinis laukas, neturi prasmės, jeigu nenurodoma, kurios atskaitos sistemos atžvilgiu tie laukai nagrinėjami. Elektrinis ir magnetinis laukai - tai vieno, elektromagnetinio, lauko pasireiškimas. Elektromagnetinis laukas  - ypatingos formos materija, kurios dėka sąveikauja elektringosios dalelės.

Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinė sąveika sklinda baigtiniu greičiu. Krūvio poslinkis sukelia elektromagnetinio lauko “impulsą”, kuris plisdamas apima vis didesnes erdvės sritis, pakeliui keisdamas lauką, egzistavusį prieš pasislenkant krūviui. “impulsas” pasiekia kitą krūvį, ir tą krūvį veikianti jėga pakinta. Tačiau jėga pakinta ne vienu metu su pirmojo krūvio poslinkiu. Krūvį supančioje erdvėje atsiranda periodiškai kintančių vienas kitam statmenų elektrinio ir magnetinio laukų sistema. Susidaro elektromagnetinė banga, kuri sklinda visomis kryptimis nuo virpančio krūvio. Visuose erdvės taškuose elektrinis ir magnetinis laukas laikui bėgant periodiškai kinta. Vektorių E ir B fazės kiekviename erdvės taške sutampa. Bet kuriuo laiko momentu, einant nuo vieno erdvės taško prie kito, vektorių E ir B vertės periodiškai kinta. Šį kitimą nusako periodas λ. Elektromagnetinė banga - skersinė banga. Pagreitis - pagrindinė elektromagnetinių bangų spinduliavimo sąlyga. Elektromagnetinės bangos skleidžiamos ne tik virpant krūviui, bet ir kitaip kintant jo greičiui.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e0449197a0327ebde8c9c73c013a0399.zip)Elektromagnetizmas radijo ryšio principais5 Kb0
Neteisinga

 
Fizika Elektromagnetizmas radijo ryšio principais
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt