www.spargalkes.lt

Elektrostatika 2

Dielektrikų poliarizacija ir jos molekulinis aiškinimas

Dielektrikuose nėra laisvųjų krūvininkų, galinčių veikiant laukui judėti makroskopiniais atstumais. Dielektriką sudarančios molekulės yra neutralios, tačiau sudarytos iš elektringųjų dalelių - protonų ir elektronų, įeinančių į atomų struktūras. Dielektrike sudarius elektrinį lauką atsiranda jėgų, veikiančių teigiamuosius krūvius lauko kryptimi, o neigiamuosius - prieš lauko kryptį. Šioms jėgoms veikiant molekulės šiek tiek pakinta, nes į jų sudėtį įeinančios elektringosios dalelės truputį paslenka, dėl to molekulių teigiamų ir neigiamų krūvių centrai nebesutampa. Sakoma, kad molekulės tampa dipoliais.

Elektrinio dipolio kuriamas laukas

Ankstesniame paragrafe nagrinėjome, kaip elektrinį dipolį veikia išorinis elektrinis laukas. Tačiau ir pats dipolis kuria savo elektrinį lauką. Jį skaičiuosime pasinaudodami sąryšiu tarp elektrinio lauko stiprio ir potencialo gradiento (1.48). Plokščiojoje stačiakampėje koordinačių sistemoje dipolio neigiamąjį krūvį sutapdinkime su ko-ordinačių sistemos pradžia, o teigiamasis krūvis tegu bus x ašyje, l atstumu nuo koordinačių sistemos pradžios.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ecdefb4c9fb1438d461d77deea796f25.zip)Elektrostatika 2317 Kb2
Neteisinga

 
Fizika Elektrostatika 2
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt