www.spargalkes.lt

Optika (V. A. Šalna)

Įvadas

Optika yra mokymas apie fizikinius, t. y. gamtos, reiškinius, susijusius su trumpųjų elektromagnetinių bangų, kurių ilgis (10-4 ÷ 10-9) m, sklidimu ir
sąveika su medžiaga. Pradžioje optika apsiribojo elektromagnetinių bangų nagrinėjimu regimoje spektro srityje (360 nm ÷ 750 nm). Šiuolaikinė optika nagrinėja plačią
spektro sritį šalia regimosios: ultravioletinę (įskaitant ir minkštuosius rentgeno spindulius) ir infraraudonąją sritį iki milimetrinių radijo bangų. Optikos skirtumas nuo kitų fizikos skyrių, susijusių su elektromagnetiniu spinduliavimu, yra ne tiek nagrinėjamųjų bangos ilgių diapazone, kiek savitų optinių tyrimo metodų visumoje.

Optika nagrinėja šviesos sklidimą įvairiose terpėse, šviesos spinduliavimo ir sugėrimo dėsnius, o taip pat įvairius šviesos poveikius medžiagai. Banginė šviesos prigimtis aptikta anksčiau negu nustatytas faktas, kad šviesa suprantama kaip elektromagnetinė spinduliuotė. Iš tikrųjų, daugelis reiškinių sklindant šviesai gali būti suprasti tik skersinių bangų įvaizdžiais nepriklausomai nuo jų elektromagnetinės prigimties. Tokių reiškinių (šviesos difrakcija, interferencija, poliarizacija) visuma vadinama bangų optika. Kitokie įvaizdžiai sudaro geometrinės optikos pagrindą. Fiziologinėje optikoje (spalviniame regėjime) svarbūs yra žmogaus akies imlumo (reakcijos) dėsniai.

Fenomalioji šviesos elektromagnetinė teorija, kurioje terpė nusakoma makroskopiniais parametrais (t. y. materialiais parametrais – dielektrine skvarba, magnetiniu jautriu, laidumu ir t. t.), leidžia gana išsamiai aiškinti tokius optinius reiškinius kaip šviesos atspindys ir lūžis dviejų terpių sandūroje, šviesos sklidimo ypatumus kristaluose, optiškai aktyviose terpėse, metaluose. Tai kristalų optika, optinis aktyvumas, metalų optika. Ši teorija, pagrįsta Maksvelo (Maxwell) lygtimis, nusako ryšį tarp makroskopinių medžiagos parametrų ir atomų bei molekulių savybių. Iš to išplaukia, kad šviesos sklidimo tyrimai yra svarbi medžiagos sudėties nustatymo priemonė.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f829fe8c6c4de122c511595998107521.zip)Optika (V. A. Šalna)3360 Kb3
Neteisinga

 
Fizika Optika (V. A. Šalna)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt