www.spargalkes.lt

Žemė pavojuje

Sėkmingas žmonijos gyvavimas priklauso  nuo biosferos  būklės – mes  priklausome nuo  tyro vandens , gryno oro , neužterštų maisto produktų , nuo vaistų , natūralių pluoštų ir daugybės kitų  labai reikalingų dalykų . Tad turime numatyti galimus savo veiklos įtakos biosferai padarinius ir užkirsti kelią veiksniams , kurie gali kenkti tiek mums patiems , tiek visiems kitiems gyviesiems padarams . Nuolat išnyksta , pastaruoju metu vis daugiau , gyvųjų organizmų rūšių .

Plečiantis pramonei, vis daugiau suvartojama energijos išteklių.Tai yra iškastinis kuras, susidaręs dideliu slėgiu veikiant iš dalies suirusias prieš milijonus metų gyvenusių augalų ir gyvūnų liekanas. Šiuo atveju taršą galima apibrėžti kaip bet kokį aplinkos pakitimą, nepalankiai veikiantį gyvųjų organizmų būklę, jų gyvenimo sąlygas. Deginant iškastinį kurą, išsiskiria anglies dioksidas, angliavandeniliai, azoto oksidai, sieros oksidai ir kietosios dalelės, kurios kartu su kitomis medžiagomis teršia orą. Apskaičiuota, kad iki 2025 m.pasaulyje bus 4 kartus daugiau automobilių,negu jų yra šiuo metu. Pramonėje vartojant halogenus (F, CL, BR, I), į aplinką išmetami jų junginiai, kurie kartu su azotinėmis trąšomis veikia atmosferos cheminę sudėtį. Yra ir tokių energijos šaltinių, kurie aplinkai ne taip smarkiai kenkia: saulės, krintančio vandens, geoterminė, vėjo energijos.Dėl žmonių ūkinės veiklos padidėjusi tarša ir pramonės plėtra kelia pavojų ne tik mūsų gerovei, bet ir skurdina biologinę įvairovę, žmonių veikla veikia viso pasaulio ekosistemas. Išsiplėtojusi pramonė gerokai pakeitė biogeocheminį anglies apytakos ratą, jame vykstančių procesų greičius. 1850 m. atmosferoje tarp milijono molekulių 280 buvo anglies dioksido, o mūsų laikais - jau 350. Šį padidėjimą  labiausiai lėmė iškastinio kuro deginimas bei miškų kirtimas ir deginimas. Į vandenynus šiuo metu patenka apie pusę į atmosferą išmetamo anglies dioksido; jeigu taip nebūtų, tai jo atmosferoje būtų kur kas daugiau, nei buvo minėta.

Dėl žmonių ūkinės veiklos į atmosferą išmetama ir kitokių dujų.

Anglies dioksidas,metanas ir kitos vadinamosios šiltnamio dujos sulaiko infraraudonuosius  spindulus,kuriuos įšilusi žemė spinduliuoja į kosmosą. Manoma, kad padidėjus šių dujų koncentracijai, klimatas visame pasaulyje gali atšilti. Tai sukeltų labai daug nepageidaujamų padarinių ir hidrosferoje, ir litosferoje.Žemės temperatūra kyla dėl  vadinamojo šiltnamio reiškinio; taigi kuo daugiau vandens išgaruos kylant temperatūrai, tuo daugiau susidarys debesų ir tuo labiau bus sulaikoma nuo Žemės atsispindi šiluma. Taip globalinis atšilimas gali vis didėti ir didėti.Nuo pramoninio perversmo pradžios iki dabar vidutinė temperatūra Žemėje pakilo apie 0.6 ºC.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (51154b098e86549e58b820aca1b54656.zip)Žemė pavojuje3 Kb0
Neteisinga

 
Geografija Žemė pavojuje
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt