www.spargalkes.lt

Lietuvos gyventojų kaita

Per pirmąjį pasaulinį karą Lietuva neteko daug gyventojų, daug jų žuvo, kariaudami caro armijoje, dalis gimtame krašte, o dalis, bėgdami nuo artėjančios vokiečių kariuomenės, pasitraukė į Rusijos gilumą. Be to, daug Lietuvos gyventojų buvo išvaryti į Vokietiją, mirė dėl epidemijų ir ligų. 1917 m. pradžioje vokiečių okupacinė valdžia pripažino, kad dėl pajėgiausių darbininkų paėmimo daugelyje vietų derliui nuimti trūksta darbo jėgos. Mirusiųjų žmonių skaičius viršija gimusiųjų. 1915 m. mirė 3.1 tūkst. žmonių daugiau negu gimė. 1917 m. šis skaičius pasiekė apie 10 tūkst., o 1918 m. – 12,5 tūkst.

1939 m. į Lietuvą buvo įvesta SSRS raudonoji armija, 1940 m. Lietuva prieš tautos valią įjungta į SSRS sudėtį. Toikia padėtis tęsėsi net penkis dešimtmečius. Lietuva 1940 m. tapo viena iš sąjungininkių respublikų, praradusių nepriklausomybę ir valstybingumą. Jos vardas nyko iš pasaulio žemėlapių, vis rečiau ji buvo minima politikoje. Visa tai neigiamai veikia gyventojų socialinę ir tautinę raidą, gyventojų skaičiaus augimą. SSRS, norėdama palaužti tautų nacionalinį išdidumą, jų pasipriešinimą politiniam ir tautiniam pavergimui, pradėjo didžiausias pasaulyje gyventojų deportacijas, t.y. iškėlimą iš nacionalinių žemių į tolimas ir atšiaurias teritorijas. Jau turėdama nemažą to baisaus ištisų tautų perkėlimo ir trėminių patirtį, stalinistai Lietuvoje deportacijas pradėjo 1939 m., t.y. vos grąžinus jai Vilniaus krašto dalį. Sovietų valdžia iš Vilniaus krašto  deportavo apie 25000 lenkų ir žydų. Deportacijos tęsėsi ir vėliau, t.y. visą stalinį laikotarpį. Kai kuriais skaičiavimais vien tik 1939-1941 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 65000 žmonių.

Ypač didelius nuostoliu padarė ir Vokiečių okupacija II pasaulinio karo metais. 1942 - 1944 m. į Vokietiją priverstiniams darbams buvo išvežta apie 30000, o karo pabaigoje į Vakarus pasitraukė apie 60000 žmonių iš Lietuvos ir apie 170000 žmonių iš Klaipėdos krašto. Apie 240000 Lietuvos žydų buvo suvaryti į getus ir nužudyti ar išvežti svetur.

Deportacija tęsėsi ir pokario metais. Remiantis kai kuriais skaičiavimais, 1945 - 1948 m. į Sibirą, europinę šiaurę ir kitas atšiaurias SSRS teritorijas iš tikrųjų buvo deportuota apie 260000 Lietuvos gyventojų, daugiausia ūkininkų ir inteligentų. Didelė dalis jų tremtyje žuvo, mirė nuo ligų ar niekad nebegrįžo į Lietuvą.

Nors pokario metai turėjo būti  “kompensaciniai”, t.y. per juos turėjo labai padidėti gimstamumas. “Kompensacinį” laikotarpį Lietuvoje sunkino keletas aplingybių. Pirma, nugalėjus fašistinę Vokietiją, Raudonojoje armijoje ne tik nebuvo masinės demobilizacijos, bet atvirkščiai – daugelis lietuvių, atėjus į Lietuvą Raudonajai armijai, dar tebevykstant karo veiksmams, buvo priimti į armiją.

Antra, didelė dalis jaunų žmonių pasitraukė į Vakarus, išėjo į miškus partizanauti. Trečia, prasidėjo Lietuvos gyventojų sovietinė deportacija. Visa tai turėjo tiesioginės įtakos gimstamumui ir normaliai gyventojų reprodukcijai.

Nuo pokario metų iki pat 1953 m. gyventojų skaičius išaugo vos 100000, t.y. po 12 - 13 tūkst. žmonių kasmet. Tai rodo iš tikrųjų didelę gyventojų deportaciją, kurią iš dalis slėpė į Lietuvą “broliškai pagalbai” iš kitų sovietinių respublikų atvykdavę migrantai. Žymesnis gyventojų skaičiaus augimas prasidėjo tiktai po Stalino mirties. Didžiausias gimstamumas pokario metais buvo užregistruotas 1949 m., kai gimė 63 tūkst. kūdikių. Vėliau gimstamumo lygis pradėjo kristi, bet vėl padidėjo 1959 - 1961 m., kai pradėjo gimdyti pokario metų karta. Vėliau tokia gimstamumo bangų viršūnė, nors ir žemesnė, buvo užregistruota 1985 - 1987. Toks gimstamumo “bangavimas” kas 20 - 23 metai pastebimas visose šalyse, kurios patyrė didelius gyventojų nuostolius, masinių epidemijų, stichinių nelaimių.

Padėtis iš esmės pasikeitė po 1956 m., kai į Lietuvą  daugiausia dėl įvairių pramonės įmonių statybų plūstelėjo didžiulė migrantų banga, tada pradėjo į Lietuvą grįžti dalis tremtinių.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (bd65b15779b94c24098160b747047c68.zip)Lietuvos gyventojų kaita312 Kb0
Neteisinga

 
Geografija Lietuvos gyventojų kaita
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt