www.spargalkes.lt

Informatika

Informacinių technologijų raida

Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti ir įsiminti. Jutimo organai (regos, klausos, lytėjimo ir kiti) informaciją iš aplinkos perduoda į smegenis , o šios ją apdoroja ir kontroliuoja tolesnius mūsų veiksmus. Taip mes suvokiame aplinką, kurioje gyvename, įgyjame įgūdžių ir patirties. Netgi paprasčiausi vienaląsčiai gyvūnai geba justi aplinkos veiksnius (pavyzdžiui, šviesą, maistą) ir į juos reaguoti. Tobulesnės sandaros būtybės gali ne tik instinktyviai reaguoti į aplinką, bet ir apdoroti ar įsiminti informaciją. Štai paukščiai, pastebėję vanago šešėlį, tuojau sprunka į krūmus, voverės rudenį paslepia maistą ir žiemą, bado metu, jį atsikasa. Tai padeda išgyventi gamtoje. Kai kuriuos gyvūnus įmanoma išmokyti apdoroti ir dar sudėtingesnę informaciją: išdresiravus šunį jis gali lengvai atlikti įvairias komandas, beždžionės išmoksta naudotis įvairiais įrankiais ir t.t.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterinė geležinkelio mazgo valdymo sistema

Darbo tikslas. Susipažinti su realaus objekto programinio valdymo principais, sudaryti realaus laiko valdymo programas.

Skaityti daugiau...
 

Reklama internete

Skaityti daugiau...
 

Langas Accessories

“Windows 95” lange Accessories yra analogiško “Windows 3.1x” lango taikomosios programos, taip pat papildomos taikomosios programos ir jų rinkiniai. Dauguma “Windows 3.1x” programų yra patobulintos, o kai kurių pakeisti pavadinimai ir ženklai. Patobulinta piešimo programa pavadinta “Paint”. Teksto redaktorius – “WordPad”.

Skaityti daugiau...
 

Logikos formulės 2

Skaityti daugiau...
 

Išorinė ir vidinė atmintis

Kompiuterio atmintis – tai įrenginys, kuriame laikinai arba pastoviai saugomi duomenys jų apdorojimo metu. Atmintis yra būtinas bet kurio kompiuterio komponentas.

Atmintis yra:
•    Pastovioji
•    Darbinė (operatyvioji)
•    Video atmintis
•    Išorinė atmintis
•    Atmintis  ilgalaikiam informacijos saugojimui.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių struktūros raida

Naujos technikos kūrimas - tai sudėtingas fantazijos  , teorijos ir praktikos persipinimas. Jis susijęs ne tik su kompiuteriais, bet ir su genų inžinerija ar kosmonautika. Hefestas sukūrė ”protingas, auksines, mechanines tarnaites” - šiuolaikinių pramoninių robotų prototipą. Tačiau nežinoma, ar Homeras nors nutuokė apie šiuolaikinių robotų kūrimo teorinius principus. Tuo tarpu Aristotelis jau prieš 2300 metų sukūrė matematinę logiką – teorinį šiuolaikinių kompiuterių  schemų pagrindą. Pirmuosius mechaninius skaičiavimo įrenginius dar antikos laikais naudojo matematikai, inžinieriai bei prekeiviai. Kinijoje ir Japonijoje prieš keletą metų iki Kristaus gimimo jau buvo naudojami skaičiuotuvai, padaryti iš karoliukų, pritvirtintų prie specialaus rėmo (karoliukai vadinosi kalkulėmis). Ant siūlo suvertų kalkulių pozicijaatitkdavo tam tikrą skaičių.

Skaityti daugiau...
 

Duomenų bazės MS Access 2000

Įvadas

Duomenų bazė - tai informacijos rinkinys, pavyzdžiui: darbuotojų sąrašas, sandėlio atsargos, tyrimų rezultatai ir t.t. Šios informacijos valdymui, t.y. duomenų kaupimui, rūšiavimui, pateikimui įvairia forma, skirtos programos vadinamos duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS) (DBMS - Database Management System). Viena populiariausių ir paprasčiausių tokių sistemų yra Microsoft Access.

Skaityti daugiau...
 

Linux. Jo instaliavimas, katalogų struktūra ir pagrindinės komandos

Linux’o instaliavimas.

Linux’ui reikia mažiausiai vieno GB vietos. Paliekame kietame diske laisvos vietos Linux failų įrašymui (naudoti komandą fdisk). Jei reikia vietos archyvams laikyti galima sukurti papildomą lentelę (extended, fat16, įvardintas kaip vienas iš loginių kompiuterio dikų), kurioje bus galima pasidėti Linux šaltinius. Perkrauname kompiuterį MS -Mode pavidalu..

Skaityti daugiau...
 

Tobulų skaičių radimas Pascal programa

Skaityti daugiau...
 

Funkcijų vartojimo pagrindai

Funkcijų grupės

Funkcija (function) yra speciali koduota komanda, skirta formulėms sudaryti. Ji iš esmės palengvina tipinių veiksmų užrašymą, nes nereikia nurodinėti ilgų instrukcijų.

Microsft Excel turi daugiau kaip 300 funkcijų. Jos sąlygiškai suskirstytos į grupes: datų (date) ir laiko (time) funkcijos; dinaminių duomenų mainų (DDE - dynamic data exchange) ir išorinės (external) funkcijos; duomenų bazių (database) ir sąrašų analizės (list management) funkcijos; finansinės (financial) funkcijos; informacinės (information) funkcijos; inžinerinės (engineering) funkcijos; loginės (logical) funkcijos; paieškos (lookup) ir koordinačių (reference) funkcijos; matematikos (math) ir trigonometrijos (trigonometry) funkcijos; statistinės (statistical) funkcijos; teksto (text) funkcijos.

Skaityti daugiau...
 

Abstrakčios klasės ir metodai

Tikslas – paskelbti (deklaruoti, aprašyti, …) dar nerealizuotus metodus. Abstrakti klasė – tai klasė, kurioje numatyta busimųjų metodų struktūra, bet jų realizacijos dar nėra. Dažniausiai tai būna tėvo klasė, o metodai realizuojami ją paveldinčioje klasėje.

Skaityti daugiau...
 

Paskalio trikampio dėliojimas iš turimų n degtukų

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterinių tinklų laboratorinių darbų ataskaitos

Kompiuterinės stoties konfigūravimas

Darbo tikslas: išmokti prijungti personalinį kompiuterį prie kompiuterinio tinklo.

Skaityti daugiau...
 

Garso apdorojimo sistemų programinės įrangos analizė. Takas/yahooligans paieškos sistemos

Įvadas

Teorinėje darbo dalyje trumpai yra apžvelgti ir palyginti nacionaliniai bei tarptautiniai serveriai, on-line bei of-line serveriai. Aptarta jų privalumai ir trūkumai, galimybės. Toliau pagrįstos pasirinktos priemonės paieškoms atlikti. Sekančioje dalyje yra smulkiau aprašytos dvi paieškos sistemos – tarptautinė “yahooligans” ir nacionalinė “Takas”. Čia yra išnagrinėtos jų visos galimybės, veikimo principai, jų trūkumai.

Analitinėje dalyje yra pateiktos garso apdorojimo sistemų programinės įrangos analizė. Taip pat šioje dalyje yra pateiktas temos pagrindimas, kodėl pasirinkta, aktualumas, kokie yra tikslai, uždaviniai, paaiškinta, kaip buvo atliktos konkrečios paieškos. Sekanti dalis yra išvados. Jos yra parašytos tik pagal temą. Jose aptarta, kaip man pavyko atsakyti į keliamus darbo tikslus, uždavinius. Minima tai, ką aš naujai pastebėjau, ar šios temos rašymas man buvo naudingas ar ne. Toliau yra pateiktas literatūros sąrašas ir priedai. Priedai yra sudaryti iš sąrašo šaltinių, kuriais aš daugiausia rėmiausi rašydamas savo darbą.

Skaityti daugiau...
 

Microsoft Excel programos langas

Darbo lapo struktūra

Microsoft Excel programos langas (1 pav.) - stačiakampė ekrano sritis, kurioje atliekami įvairūs veiksmai su vartotojo dokumentais. Šis langas turi pavadinimų juostą, meniu juostą, dvi ar kelias įrankių juostas, specialią formulės eilutę. Microsoft Excel programos lango centrinėje dalyje pateikiamas svarbiausias elementas – dokumento langas, vadinamas darbo knyga. Kai iškviečiama Microsoft Excel programa, jos lange pateikiama pirmoji tuščia darbo knyga, pavadinta Book1. Jei po to atidarysime dar vieną naują knygą, Microsoft Excel ją pavadins Book2 ir t.t.

Skaityti daugiau...
 

Winword 97 tyrimas

Skaityti daugiau...
 

RSA algoritmas. Duomenų apsaugos laboratorinis darbas

Principas

RSA kodavimo principas yra kodavimo metodo ir tokių kodavimo raktų generavimas, kad su vienu –viešu - raktu užkodavus, atkoduoti galima būtų tik su kitu – slaptu raktu.

Skaityti daugiau...
 

Algoritmai špera 2

Nuosekli paieška

Tegu įrašai išdėstyti atsitiktinai kaip buvo įrašyti. Reikia surasti duotą įrašą pagal raktą. Nuosekliai ieškant reikia peržiūrėti visus įrašus nuosekliai. Vidutinis peržiūrėtų įrašų skaičius ieškant yra Lap =L/2. Jei įrašo nėra teks peržiūrėti visus įrašus L. Tarkim ieškomo įrašo su tikimybe p0 nėra sąraše, tada vidutinis peržiūrėtų įrašų skaičius Lap=L*p0i=1L (i*pi ); pi=1-p0/L.

Skaityti daugiau...
 

Duomenų įvedimo ir išvedimo pagal pertraukimo reikalavimą tyrimas

Darbo tikslas. Susipažinti su pertraukimų sistema, aparatiniais pertraukimais, duomenų įvedimu ir išvedimu panaudojant aparatinius pertraukimus bei pertraukimų perėmimą.

Skaityti daugiau...
 

Tekstinės paieškos išraiškos

Tekstinės paieškos išraiška apibrėžia dokumentų paieškos kriterijus. Išraiška susideda iš paieškos objektų (žodžių ir frazių) bei kitų komponentų, tokių kaip operatoriai ir specialūs simboliai, kurie leidžia vartotojui tiksliai nurodyti, kokių dokumentų reikia ieškoti.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuteris ar gera knyga?

Informacija-tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti. Pastaruoju metu jos kiekiai smarkiai išaugo, tad nebeužtenka įprastų priemonių jai išsaugoti. Anksčiau ir dabar naudojamos knygos jau prarado dominuojantį vaidmenį duomenų kaupimo technologijose. Jos tapo nebe vienintelis informacijos šaltinis, o laisvalaikio praleidimo būdas. Taip įvyko dėl dviejų priežasčių-knygos turi blogą ypatybę, senti ir informacija jose pateikta nesuklasifikuotai, sunku atsirinkti būtent tai, ko reikia. Nieko panašaus nesutiksite kompiuteryje.

Skaityti daugiau...
 

MS Access

Temos tikslai: 1. Turėti supratimą apie duomenų bazes bei informacines sistemas. 2. Sugebėti gauti reikalingą informaciją duomenų bazėje.

Skaityti daugiau...
 

MS Outlook 2000 F. Melninkienė

Ši mokomoji medžiaga skirta asmenims, siekiantiems išmokti naudotis Microsoft Outlook 2000 programa. Ji skirta nedidelės apimties programos kursui: iki 10 akademinių valandų.

Skaityti daugiau...
 

Pilni informatikos bilietų atsakymai 2000 m. egzaminui

1. Algoritamavimo bei programavimo kultūros elementai. 2. Algoritmo sąvoka ir savybės. 3. Informacijos ir informatikos samprata. 4. Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės. 5. Informacijos kodavimas.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterinių tinklų pradmenys

Kompiuterinius tinklus (KT) sudaro kompiuteriai, sujungti į vieningą sistemą ir galintys keistis informacija tarpusavyje. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad griežto pavaldumo sistemos, pvz., didelė skaičiavimo mašina su daugybe prijungtų prie jos terminalų, kurie gali būti nutolę vienas nuo kito per dešimtis kilometrų, nėra kompiuterinis tinklas. Daugelį kompiuterinių centrų pakeitė tarpusavyje sujungti kompiuteriai, galintys dirbti daug efektyviau, nei dideli centrai.

Skaityti daugiau...
 

Baigtiniai automatai špera

Pagrindinės sąvokos ir savybės. Analizės tikslas – nustatyti sistemos (objekto) funkcionavimo dėsnius. Sintezės tikslas – suprojektuoti sistemą pagal duotus funkcionavimo dėsnius. Tiek sintezės tiek analizės požiūriu sistema charakterizuojančius kintamuosius galima suskirstyti tokiu būdu: 1. įėjimo kintamieji – tai poveikiai generuojami kitos sistemos ir veikiantys tiriamąją sistemą. 2. išėjimo kintamieji – tai sistemos reakcija, charakterizuojanti sistemos poelgį ir kurie domina sistemos tyrėją. 3.  tarpiniai kintamieji – tai dydžiai , kurie nėra nei įėjimo nei išėjimo kintamieji. Schematiškai sistemą galima pavaizduoti kaip juodą dėžę, turinčią baigtinį išvadų skaičių, prieinamų tos sistemos tyrėjui.

Skaityti daugiau...
 

Interneto kriminalistika 2

Internetas prijungia mūsų kompiuterius prie pasaulinių informacijos lobynų bei sujungia mus vienus su kitais. Iš pirmo žvilgsnio Internete viskas atrodo labai saugu, patikima, informatyvu ir t.t. Tačiau kiekvienas žmogus, bent kažkiek giliau domėjęsis ar dažnai besinaudojantis Internetu žino ir kitą dalyką – tai pavojų. Ypač paskutiniais metais padidėjo rizika užsikrėsti kokiu nors pavojingu virusu ar leisti pilnai išnaudoti savo kompiuterį pačiam visai to nežinant.

Skaityti daugiau...
 

Dažniausiai naudojami klavišų deriniai 2

Skaityti daugiau...
 

Atsitiktinių signalų identifikavimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus

Žmonės ir kiti gyvūnai informaciją apdoroja neuroninių tinklų (toliau NT) pagalba. NT yra suformuoti iš milijardų neuronų (nervinių ląstelių), kurie apsikeitinėja elektriniais impulsais, vadinamais aktyvacijos potencialais. Kompiuteriniai algoritmai, kopijuojantys šias biologines struktūras, vadinami dirbtiniais neuroniniais tinklais, tam kad juos atskirti nuo natūralių neuroninių tinklų. Tačiau daugelis mokslininkų ir inžinierių nėra tokie formalūs ir naudoja terminą “neuroninis tinklas” apibūdindami ir biologines, ir nebiologines struktūras.

Skaityti daugiau...
 

Laboratorinis darbas "Ciklinė daugyba"

TIKSLAS. Išmokti įeiti į Turbo Paskalio aplinką iš WINDOWS'95. Įsisąvinti integruotos Paskalio aplinkos:1) Redaktorių; 2) Kompiliatorių; 3) Komponuotoją. Susipažinti su Paskalio algoritminės kalbos sintakse, programos forma, struktūra.

Skaityti daugiau...
 

Uždaviniai algoritmų analizės egzaminui

1. Surūšiuoti duotą masyvą sąlajos būdu.
2. Naudojant dinaminį programavimą, rasti optimalią matricų daugybos tvarką.
3. Naudojant dinaminį programavimą, rasti optimalų kuprinės užpildymą sveikaskaitiniu atveju.
4. Išspręsti 4 valdovių uždavinį, naudojant paiešką su grįžimu.
5. Išspręsti KPU šakų ir rėžių metodu.

Skaityti daugiau...
 

Komandų sistema

Intel architektūrai būdinga savybė - naudojama vienoda mnemonika visiškai skirtingoms komandoms.

Skaityti daugiau...
 

Kreditinių kortelių paslaugų apsauga

Kreditinių kortelių kilmė

Kreditinės kortelės pirmą kartą buvo panaudotos JAV. Jau 1914 metais, kai kurios parduotuvės pradėjo išdavinėti savo pastoviems ir turtingiems klientams specialias korteles, kad “pririšti” juos prie savęs. Dauguma specialistų mano, kad banko kreditinių kortelių įdiegimo pradininkas buvo John S. Biggins dirbęs Flettbush nacionaliniame banke, Niujorko Bruklino rajone.  1946 m. jis organizavo darbą pagal kreditinę schemą “charge it”. Pagal ją klientai vietinėse parduotuvėse už smulkius pirkinius atsiskaitydavo kreditiniais rašteliais, kuriuos parduotuvė pateikdavo bankui, o pastarasis apmokėdavo juos iš pirkėjų sąskaitų. Tai pirmoji klasikinė kreditinų kortelių veikimo sistema, kurios principai išliko iki šių dienų.

Skaityti daugiau...
 

Duomenų apsaugos laboratorinis darbas. Programa "Shifras"

Programa “Shifras”. Programa sudaryta iš dviejų dalių interfeiso ir šifruotojo (ActiveX elemento). Šifruotoją galima naudoti ir kitose programose, pvz.: MS Word.

Skaityti daugiau...
 

MD 5 algoritmas duomenų apsaugos laboratoriniai darbai

Užduotis. Realizuoti MD5 santraukos generavimo algoritmą. Realizuoti paprastą XOR santraukos generavimo algoritmą ir pademonstruoti kaip galima pakeisti žinutę, taip kad santrauka nepakistų.

Skaityti daugiau...
 

MS Excel darbo pradžia

MS Excel 5.0 programa startuojama kaip bet kuri kita Windows aplinkos programa, tai yra spragtelėjus pelės kairiuoju klavišu ant programos piktogramos (icon).

Skaityti daugiau...
 

Tinklapių rengimo pagrindai

UŽDUOTIS NR.1: Surasti internetinius tinklapius be perėjimų į kitus tinklapius. Išanalizuoti: tinklapių apipavidalinimą, pateikimo formą, struktūrą, dizainą.

Skaityti daugiau...
 

Laboratorinis darbas "Vėliavėlė"

TIKSLAS. Išmokti įeiti į Turbo Paskalio aplinką iš WINDOWS'95. Įsisąvinti integruotos Paskalio aplinkos: 1)Redaktorių; 2)Kompiliatorių; 3)Komponuotoją. Susipažinti su Paskalio algoritminės kalbos sintakse, programos forma, struktūra.

Skaityti daugiau...
 

Java technologijos

Java, šiuo metu, matyt, pati populiariausia programavimo kalba. Ja galima kurti tiek savarankiškas autonomiškas programas, tiek tinklu persiunčiamas ir interneto naršyklių vykdomas programas - klientines programas (angl. applets). Pagrindinis Java pranašumas, palyginti su kitomis programavimo kalbomis, yra jos nepriklausomumas nuo kompiuterių tipo. Nepriklausomumas pasiekiamas apdorojant Java programą dviem etapais: pirmiausia ją kompiliuojant į nuo kompiuterio tipo nepriklausomą vadinamąjį baitinį kodą virtualiai Java mašinai, o paskui šį kodą interpretuojant. Tai lemia ir Java trūkumus - šios programos našumas pasiekia tik kelis procentus analogiškos C++ programos našumo.

Skaityti daugiau...
 

Informacija špera

Enciklopedijoje apibrėžiama, kad informacija - tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems. Mokykliniame vadovėlyje priimtas toks informacijos apibrėžimas: Informacija - tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti. Rašštas tinka ne tik informacijai saugoti, bet ir jai perduoti. Vieno žmogaus paraššytą tekstą perskaito kitas. Tai jau informacijos perdavimas. Tai – paprasčiausias informacijos perdavimo būdas. Bet jis lėtas, nes reikia gabenti patį informacijos užrašą. Informacijos perdavimą labai pagreitino elektrinės bei elektroninės ryšio priemonės - telegrafas, telefonas, radijas, televizija. Informacija pradėta perduoti didžiausiu iki šiol gamtoje žinomu greičiu - šviesos greičiu. Tačiau elektrinis ryšys turi ir trūkumų - brangiai kainuoja, neišvengiama informacijos iškraipymų, klaidų. Dėl šios priežasties imta ieškoti ekonomiškesnių ir patikimesnių būdų. Taip šio šimtmečio viduryje atsirado naujas mokslas, vadi-namas informacijos teorija. Jo pradininkas – amerikiečių mokslininkas Klaudijus Šenonas.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 1 iš 8
Informatika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt